برچسب ها
برچسب: رشد چشمگیر 164 درصد
با بهبود وضعیت خوراک، سیاست‌های فروش و کاهش ضایعات محقق شد:
گیری افزایش دهد بر این اساس پتروشیمی امیرکبیر با رشد... ۱۶۴ درصدی نسبت به شش ماهه اول سال ۹۸ در... سود خالص رشد چشم گیری از خود به نمایش گذاشت...
پتروشیمی امیر کبیر بر آن ها متمرکز شده است رشد... ۳۰ درصدی درآمد عملیاتی فروش بر اساس گزارش صورت های... میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد افزایش را نشان می... دهد رشد ۱۳۰ درصدی سود ناخالص همچنین سود ناخالص پتروشیمی...
کد خبر: ۲۳۰۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶