برچسب ها
برچسب: سند پیشگیری از وقوع جرائم بورس
معاونت حقوقی سازمان بورس در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
یکی از نوآوری های سند پیشگیری از وقوع جرائم در... بازار سرمایه تجویز و پیش بینی استفاده از مکانیزم های... عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی است که از یکی از... روشهای جدید اجرای عدالت در راستای حمایت از سرمایه گذاران...
به گزارش بورس نیوز معاونت حقوقی سازمان بورس از تصویب... « سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه... بازار سرمایه» در شورای عالی بورس خبر داده اند جعفر... جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس در گفتگو با بورس نیوز...
کد خبر: ۱۹۹۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷