برچسب ها
برچسب: فروی
کد خبر: ۲۳۲۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


کد خبر: ۲۳۱۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


به دنبال حضور ذوب روی اصفهان در مناقصه؛
کد خبر: ۲۲۹۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


کد خبر: ۲۲۹۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


درآمد صادراتی "فروی" در اوج صعودی قرار گرفت؛
روی اصفهان با نماد "فروی" در گزارش یک ماهه خود... گذشته ۱۰۳ درصد افزایش پیدا کرده است "فروی" در مرداد... فروش شرکت فروی از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد...
کد خبر: ۲۲۶۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۹


"فروی" و "فزرین"...
کد خبر: ۲۲۵۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


کد خبر: ۲۲۵۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


کد خبر: ۲۲۴۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


کد خبر: ۲۲۴۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


سود ۱۱میلیارد تومانی در جیب این شرکت رفت؛
کد خبر: ۲۲۴۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


باردیگر واگذاری از سوی این صنعتی رخ داد؛
کد خبر: ۲۲۴۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


"فملی""فلوله" "فجر" "فخوز" "فاسمین""فروی" و "کویر"...
کد خبر: ۲۲۳۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


کد خبر: ۲۲۲۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


سود ۱۷میلیاردی در جیب این شرکت نشست؛
کد خبر: ۲۲۱۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


بانک رفاه "فروی" ذوب و روی اصفهان ۲۰۵۰ ریال از...
کد خبر: ۲۲۱۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


کد خبر: ۲۲۱۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


کد خبر: ۲۲۰۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


اتفاقی تکراری از این معدنی رخ داد؛
کد خبر: ۲۱۹۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


اولیه شرکت ذوب روی اصفهان با نماد فروی گرفته است... است و ارزش روی شرکت فروی بیش از سی هزار...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


در مجمع شرکت ذوب روی اصفهان رخ داد؛
کد خبر: ۲۱۸۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸