برچسب ها
برچسب: محدودیت عدم فروش
فرابورس اعلام کرد:
فرابورسی ها از اعمال محدودیت های تازه اوراق گواهی حق...
شود بر این اساس محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران... مدت ۴ ماه خواهد بود همچنین محدودیت عدم فروش توسط... تسه۹۶۰۴ تسه۹۶۰۵ و تسه۹۶۰۶ مشمول محدودیت مذکور نیستند افزون بر... این در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۹۱۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


درخصوص نمادمعاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن محدودیت...
از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می گردد 1-محدودیت زمانی... عدمفروشتوسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک... مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود 2-محدودیت عدم فروش... مشمول محدودیت مذکور نیستند 3-در خصوص اوراق گواهی صادرهبانک مسکنمحدودیت...
کد خبر: ۱۸۷۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴


مسکن محدودیت هایی اعلام می گردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9512 تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۷۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹


محدودیت هایی اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9512 تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۶۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9601 و تسه9602 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3- در... خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید...
کد خبر: ۱۸۶۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9601 و تسه9602 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3- در... خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید...
کد خبر: ۱۸۶۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


مسکن محدودیت های اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9511 تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۶۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


مسکن محدودیت های اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3-... در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش...
کد خبر: ۱۸۵۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9511 تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3-... در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش...
کد خبر: ۱۸۵۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3-... در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش...
کد خبر: ۱۸۵۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9511 تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۵۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9511 تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۵۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9511 تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


مسکن محدودیت هایی اعلام میگردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه 9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3-... در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش...
کد خبر: ۱۸۵۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


مسکن محدودیت هایی اعلام می گردد ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکورنیستند 3- در خصوص... اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و...
کد خبر: ۱۸۴۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد؛
بانک مسکن محدودیت هایی اعلام شده است ...
محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی... بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای... تسه9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند 3- در... خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید...
کد خبر: ۱۸۴۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار؛
1 1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه... ماه خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق... تسه 9511 تسه9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۴۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


بانک مسکن محدودیت هایی اعلام شده است ...
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9510 تسه 9511 و تسه 9512 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۴۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای... خواهد بود 2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای... 9510 تسه 9511 و تسه 9512 مشمول محدودیت مذکور نیستند... 3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود...
کد خبر: ۱۸۴۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰