برچسب ها
برچسب: نماد مذکور
نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران چفیبر ۱ با توجه به... افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شد نماد مذکور...
کد خبر: ۱۹۶۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس... متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۱۹۵۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


نماد معاملاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش کاوه ۱ با... نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد بصورت...
کد خبر: ۱۹۵۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو خودرو ۱ با توجه به... افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید نماد مذکور...
کد خبر: ۱۹۵۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به علت...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه... اهمیت گروه ب متوقف شد نماد مذکور حداکثر تا ساعت...
کد خبر: ۱۹۴۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کالسیمین به علت افشای اطلاعات با اهمیت...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت کالسیمین فاسمین ۱... شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و...
کد خبر: ۱۹۴۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت بیمه تعاون بازگشایی خواهد شد ...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی بیمه تعاون وتعاون ۱... انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در... قیمت بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات...
کد خبر: ۱۹۴۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مبین به علت افشای اطلاعات با...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مبین مبین... متوقف شد نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی...
کد خبر: ۱۹۴۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت پارس الکتریک به علت افشای اطلاعات با...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت پارس الکتریک لپارس... متوقف شد نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی...
کد خبر: ۱۹۴۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت نیروگاه زاگرس کوثر به علت افشای اطلاعات...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی بزاگرس ۱ به دلیل... زاگرس کوثر متوقف شد بدیهی است نماد مذکور تا ساعت...
کد خبر: ۱۹۴۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیاپس از افشاء اطلاعات با...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت زرین معدن آسیا... باقیمانده انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته... عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی تولید مواد اولیه داروپخش آماده انجام معامله است...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی تولید مواد اولیه داروپخش... انجام معامله است همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در...
کد خبر: ۱۹۴۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت... معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش متوقف شد ...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی لازما ۱ به دلیل... های صنعتی آزمایش متوقف شد بدیهی است نماد مذکور حداکثر...
کد خبر: ۱۹۴۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان ثاخت1 به علت...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج...
کد خبر: ۱۹۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان به علت افشای اطلاعات...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان... متوقف شد نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته...
کد خبر: ۱۹۴۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کارتن ایران به علت افشای اطلاعات با...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت کارتن ایران چکارن... متوقف شد نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی...
کد خبر: ۱۹۴۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت قند هکمتان به علت افشای اطلاعات بااهمیت...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت قندهکمتان قهکمت ۱... شد نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری...
کد خبر: ۱۹۴۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی از طریق حراج...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات... حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده انجام معاملات در نماد... مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان... دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع...
کد خبر: ۱۹۴۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


ناظر بازار اعلام کرد:
نماد معاملاتی شرکت کشت وصنعت پیاذر به علت افشای اطلاعات...
به گزارش بورس نیوز نماد معاملاتی شرکت کشت وصنعت پیاذر... الف متوقف شد نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج...
کد خبر: ۱۹۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴