برچسب ها
برچسب: پسهند
"لپارس" "تمحرکه" "لابسا" "فاما" "فجر" "کویر" "فباهنر" "پتایر" "پسهند" "کبافق"...
کد خبر: ۲۰۳۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کد خبر: ۲۰۲۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


"فپنتا" "کساپا" "رمپنا" "کسرام" "سکرد" "پسهند" "چکاوه" "تایرا" "سبهان" "ثنوسا"...
کد خبر: ۲۰۲۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کد خبر: ۲۰۲۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


نماد معاملاتی شرکت صنایع لاستیکی سهند "پسهند ۱" با توجه...
کد خبر: ۲۰۲۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


"تمحرکه" "کماسه" "کساپا" "کسرام" "پسهند" "ددام" "حتاید" "غپینو" "تکشا" "بورس"...
کد خبر: ۲۰۲۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


صف خرید بازار "قلرست" "وایران" "شفا" "پسهند" "کماسه" "کساپا" "ددام"...
کد خبر: ۲۰۲۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


کد خبر: ۲۰۲۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


کد خبر: ۲۰۱۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


صف خرید بازار "زپارس" "قلرست" "کماسه" "پسهند" "تمحرکه" "ثنوسا" "دزهراوی"...
کد خبر: ۲۰۱۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


صف خرید بازار "البرز" "قلرست" "پکویر" "زپارس" "تمحرکه" "پسهند" "دزهراوی"...
کد خبر: ۲۰۱۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


کد خبر: ۲۰۱۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


" البرز" "کویر" "قلرست" "زپارس" "فاذر" "ددام" "نوری" "پسهند" "وصنا"...
کد خبر: ۲۰۱۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


نگاهی بر عملکرد این شرکت لاستیکی؛
کد خبر: ۲۰۱۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


کد خبر: ۲۰۰۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


کرده است پسهند" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی...
کد خبر: ۲۰۰۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۱۹۹۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


کد خبر: ۱۹۹۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


آبسیم پلاس گزارش داد؛
خود بر رقم درآمد های خود می افزایند پسهند در...
سال قبل است پسهند برآورد کرده در دوره ۱۲ماهه به... بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از سهام پسهند را به... قرار گرفته است در پایان باید توجه داشت که پسهند...
کد خبر: ۱۹۴۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
پسهند با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت...
کد خبر: ۱۹۲۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲