برچسب ها
برچسب: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
گزارش روزانه بازار سرمایه؛
تلفات نمی دادیم ۱۲ از ابتدای اردیبهشت تردد های جاده... یافت حافظ عزیزی نقش کارشناس گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت... ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
و بیمه از ۱۵ اردیبهشت ماه در قالب صندوق های... گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
کارگزاری ها نشان می دهد که مردم از هر قشر... گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
اردیبهشت عرضه می شود ۱۲ درصد این هلدینگ عظیم به... در جلسه مجلس گفت ان شاءالله تا آخر اردیبهشت ماه... بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
گفته حداکثر تا هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری نماد... کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
عزیزی نقش کارشناس گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۵۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
جاری میلادی ۱۱ اردیبهشت تحت کنترل درخواهد آمد ۲ دانشمندان... بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان ...
کد خبر: ۲۱۴۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
است حافظ عزیزی نقش کارشناس گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت... ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
می نوردند حافظ عزیزی نقش کارشناس گروه تحلیل بازار کارگزاری... اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۴۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
عزیزی نقش مدیر سرمایه گذاری و گروه تحلیل بازار کارگزاری... اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۳۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
بودند و یا بدهی به کارگزاری های خویش داشتند شاهد... کارگزاری هوای خویش بودند قدری فشار فروش از دوش بازار... مدیر سرمایه گذاری و گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۳۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
بدهی خویش به کارگزاری ها در پایان سال هستند بار... که مجبور به فروش و پرداخت بدهی خویش به کارگزاری... و گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۳۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۲۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
عزیزی نقش مدیر سرمایه گذاری و گروه تحلیل بازار کارگزاری... اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۲۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۰۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
گذاری و گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۱۰۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
و گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۰۹۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۰۹۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
گروه تحلیل بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۰۹۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
کارگزاری بورس سال آینده در بورس عرضه می شود 18... بازار کارگزاری اردیبهشت ایرانیان...
کد خبر: ۲۰۷۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


آخرین اخبار