برچسب ها
برچسب: شاخص هم وزن
شاخص کل با افت ۱۳۹۷۰ واحدی به عدد ۱ ۵۸۱... ۱۸۹ رسید شاخص هم وزن با افت ۳۰۲۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۸۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


کد خبر: ۲۲۷۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


شاخص کل با افت ۵۷۰۸۱ واحدی به عدد ۱ ۵۹۴... ۱۵۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۶۱۷۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


شاخص کل با افت ۴۷۲۴۰ واحدی به عدد ۱ ۶۵۲... ۲۵۳ رسید شاخص هم وزن با افت ۵۶۱۷ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۲۷۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


شاخص کل با افت ۴۵۹۷ واحدی به عدد ۱ ۶۹۹... ۵۱۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۴۷۷ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


شاخص کل با رشد ۳۹۵۰۴ واحدی به عدد ۱ ۷۰۴... ۰۹۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۱۰۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


کد خبر: ۲۲۷۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


شاخص کل با رشد ۵۹۶۶۸ واحدی به عدد ۱ ۶۶۷... ۲۵۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۵۹۴۷ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


کد خبر: ۲۲۷۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


کد خبر: ۲۲۷۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


شاخص کل با رشد ۲۹۲۹۹ واحدی به عدد ۱ ۶۰۷... ۴۸۹ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۶۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


شاخص کل با افت ۵۵۶۸ واحدی به عدد ۱ ۵۷۸... ۱۸۵ رسید شاخص هم وزن با افت ۳۳۸۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


کد خبر: ۲۲۷۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


شاخص کل با رشد ۲۷۴۸۲ واحدی به عدد ۱ ۵۸۳... ۷۶۳ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۲۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


کد خبر: ۲۲۷۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


شاخص کل با افت ۱۳۶۸۴ واحدی به عدد ۱ ۵۵۶... ۳۲۵ رسید شاخص هم وزن با افت ۵۲۷۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


شاخص کل با افت ۳۷۱۴۸ واحدی به عدد ۱ ۵۷۰... ۰۴۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۵۹۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۷۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


شاخص کل با افت ۴۰۵۷۱ واحدی به عدد ۱ ۶۰۷... ۲۱۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۹۴۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


کد خبر: ۲۲۶۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷