برچسب ها
برچسب: شاخص هم وزن
پیش گشایش؛
تشکیل صفوف فروش بیش از چند صد میلیون سهمی در... نماد های تاثیر گذار بازار و مهم تر از آن... ۵۲ ۸۴۵ واحدی شاخص کل و ۶ ۶۱۳ واحدی شاخص... هموزن در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از سهام بازار...
کد خبر: ۲۲۶۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


شاخص کل با افت ۵۲۹۰۵ واحدی به عدد ۱ ۶۳۱... ۸۸۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۶۶۲۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


شاخص کل با افت ۴۳۲۹۲ واحدی به عدد ۱ ۶۸۴... ۷۴۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۶۵۱۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


کد خبر: ۲۲۶۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


پیش گشایش؛
های بزرگ بازار همچون "شستا" "خودرو" و "خساپا" روند بازار... منفی شد و شاخص کل که در ابتدای معاملات بیش... رسید با این حال شاخص کل هم وزن کاهش در... یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده که همگی...
کد خبر: ۲۲۶۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


شاخص کل با رشد ۹۱۷۴ واحدی به عدد ۱ ۷۲۷... ۹۵۸ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۴۵۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


شاخص کل با رشد ۶۸۷۲۲ واحدی به عدد ۱ ۷۱۸... ۷۶۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۱۰۹۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


کد خبر: ۲۲۶۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


شاخص کل با رشد ۴۱۸۸۹ واحدی به عدد ۱ ۶۵۰... ۴۷۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۰۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


شاخص کل با افت ۵۳۷۸۹ واحدی به عدد ۱ ۶۰۸... ۴۲۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۹۴۱ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


شاخص کل با افت ۶۵۰۳۳ واحدی به عدد ۱ ۶۶۲... ۲۰۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۹۳۰۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۶۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


شاخص کل با افت ۳۰۰۰۰۸ واحدی به عدد ۱ ۷۲۷... ۲۲۱ رسید شاخص هم وزن با افت ۷۳۷۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


پیش گشایش؛
از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سهمی در نماد های تاثیرگذار... بازار و مهم تر از آن عدم توجیه پذیری برای... شاخص کل و ۹۶۵۹ واحدی شاخص هموزن در شرایطی اتفاق... ۸۰ ۰۰۰ واحدی شاخص کل و یا ۱۵۰۰۰ واحدی شاخص...
کد خبر: ۲۲۵۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


شاخص کل با رشد ۹۵۹۸ واحدی به عدد ۱ ۸۲۵... ۳۵۳ رسید شاخص هم وزن با رشد ۳۷۰۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


شاخص کل با رشد ۲۹۵۷۳ واحدی به عدد ۱ ۸۴۵... ۳۲۸ رسید شاخص هم وزن با رشد ۴۸۳۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


شاخص کل با رشد ۶۴۹ واحدی به عدد ۱ ۸۱۴... ۲۱۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۳۱۲۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


شاخص کل با افت ۶۶۸۸۰ واحدی به عدد ۱ ۸۳۶... ۳۸۷ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۰۱۳۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


شاخص کل با افت ۷۱۳۵۶ واحدی به عدد ۱ ۹۰۴... ۰۸۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۱۰۰۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۲۵۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام؛
کسب شده صندوق های سهامی و همچنین ارزش این صندوق... سهم به ۵۸۰ درصد رسیده است در هفته گذشته برای... و ۹۲۵ میلیارد ریال است همچنین بیشترین ابطال واحد های... آگاه و سهم آشنا به ترتیب با ۱ ۱۸۳ ۱...
کد خبر: ۲۲۵۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۴