برچسب ها
برچسب: معاملات برخط
گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5320 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 5320... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی دی 94 gcdy94 123... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 919512 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۷۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3821 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 3821... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی دی 94 gcdy94 50... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 918500 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۷۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 6332 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 6332... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی دی 94 gcdy94 130... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 919137 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۷۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5893 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف... 5893 قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94... معاملات در این سررسید با قیمت 916500 تومان شروع و...
کد خبر: ۱۵۶۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 4460 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 4460... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 99... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 913575 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3635 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 3635... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 70... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 910814 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 6115 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 6115... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 44... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 910465 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 4877 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 4887... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 85... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 932547 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3993 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف... 4657 قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94... معاملات در این سررسید با قیمت 934000 تومان شروع و...
کد خبر: ۱۵۶۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3993 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 5829... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 195... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 935069 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات امروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3993 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 3993... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 164... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 937312 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات امروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5298 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 5298 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 277 قرارداد... قیمت تسویه این سررسید به 935521 تومان رسید معاملات در...
کد خبر: ۱۵۶۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات امروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5538 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 5538... قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی شهریور 94 gcsh94 87... نهایت قیمت تسویه این سررسید به 944978 تومان رسید معاملات...
کد خبر: ۱۵۶۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3173 قرارداد...
گزارش روزانه سیمین و زرین معاملات آتی سکه واحد معاملات... بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 3173 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 65 قرارداد...
کد خبر: ۱۵۶۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 4215 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 4215 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 22 قرارداد... قیمت تسویه این سررسید به 939045 تومان رسید معاملات در...
کد خبر: ۱۵۵۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 2747 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 2747 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 32 قرارداد... قیمت تسویه این سررسید به 939921 تومان رسید معاملات در...
کد خبر: ۱۵۵۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3265 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 3265 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 92 قرارداد... قیمت تسویه این سررسید به 939532 تومان رسید معاملات در...
کد خبر: ۱۵۵۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 4901 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... سکه کارگزاری بانک سامان پنجشنبه مورخ 23/07/94 در بازار معاملاتی... شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 44 قرارداد معامله... تسویه این سررسید به 945284 تومان رسید معاملات در این...
کد خبر: ۱۵۵۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 4901 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف... 4901 قرارداد معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94... معاملات در این سررسید با قیمت 936000 تومان شروع و...
کد خبر: ۱۵۵۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲


گزارش روزانه سیمین و زرین بازار معاملات آتی سکه طلا کارگزاری بانک سامان
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3188 قرارداد...
به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی... معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 4324 قرارداد... معامله شد در سررسید معاملاتی آبان 94 gcab94 47 قرارداد... قیمت تسویه این سررسید به 941787 تومان رسید معاملات در...
کد خبر: ۱۵۵۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱


آخرین اخبار