برچسب ها
برچسب: شاخص هم وزن
شاخص کل با رشد ۱۸۴۵۸ واحدی به عدد ۱ ۲۴۴... ۶۱۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۵۰۹ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


شاخص کل با افت ۴۸۵۷ واحدی به عدد ۱ ۲۲۶... ۰۱۸ رسید شاخص هم وزن با افت ۶۷۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


شاخص کل با افت ۹۷۷۵ واحدی به عدد ۱ ۲۳۰... ۹۲۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۳۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


پیش گشایش؛
روز جاری را مشخص نموده است همانگونه که بسیاری از... ۱۰ ۸۷۵ واحدی شاخص کل گردید و جالب آنکه در... بورس و فرابورس شاهد تشکیل صف فروش بودیم شاخص هم... وزن تنها افتی ۰ ۲۹ درصدی را به ثبت رساند...
کد خبر: ۲۳۸۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


شاخص کل با افت ۱۰۸۸۹ واحدی به عدد ۱ ۲۴۹... ۸۹۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۲۵۶ واحدی ۴۳۷...
کد خبر: ۲۳۸۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


شاخص کل با افت ۱۹۳۴ واحدی به عدد ۱ ۲۶۰... ۸۰۰ رسید شاخص هم وزن با افت ۶۰۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


شاخص کل با افت ۱۳۴۱۴ واحدی به عدد ۱ ۲۶۹... ۵۳۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۲۰۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


شاخص کل با افت ۸۶۵۰ واحدی به عدد ۱ ۲۹۴... ۵۴۳ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۹۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


شاخص کل با افت ۳۷۹۹ واحدی به عدد ۱ ۳۰۳... ۰۸۹ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۷۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۸۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰


شاخص کل با رشد ۱۸۴۶ واحدی به عدد ۱ ۳۰۹... ۵۵۳ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۰۲۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


شاخص کل با رشد ۱۷۱۸۲ واحدی به عدد ۱ ۳۰۷... ۶۵۷ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۸۶۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


شاخص کل با رشد ۳۶۳۰۹ واحدی به عدد ۱ ۲۹۰... ۵۲۲ رسید شاخص هم وزن با رشد ۳۰۸۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


شاخص کل با رشد ۹۰۶۶ واحدی به عدد ۱ ۲۵۴... ۲۵۱ رسید شاخص هم وزن با رشد ۵۴۵ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


کد خبر: ۲۳۷۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


شاخص کل با رشد ۱۵۷۶۳ واحدی به عدد ۱ ۲۴۵... ۱۴۰ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۰۲۷ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


شاخص با رشد ۲۲۵۵۴ واحدی به عدد ۱ ۲۲۹ ۴۳۲... رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۴۵۳ به عدد ۴۳۳...
کد خبر: ۲۳۷۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


شاخص کل با افت ۳۳۶۴ واحدی به عدد ۱ ۲۰۶... ۷۸۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۵۳۹ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


شاخص کل با رشد ۱۰۲۶۱ واحدی به عدد ۱ ۲۱۰... ۱۴۹ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۹۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


شاخص کل با رشد ۲۴۳۴۴ واحدی به عدد ۱ ۱۹۹... ۹۴۰ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۱۸۹ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


شاخص کل با رشد ۵۸۶۰ واحدی به عدد ۱ ۱۷۵... ۵۸۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۹۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷