برچسب ها
برچسب: گروه خودرو
کد خبر: ۱۹۸۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


کد خبر: ۱۹۸۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


کد خبر: ۱۹۸۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


کد خبر: ۱۹۸۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


کد خبر: ۱۹۸۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


در گروه خودرو و قطعات؛
در جریان معاملات متعادل و مثبت گروه خودرو و قطعات...
کد خبر: ۱۹۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


پیش گشایش؛
گروه های بنیادی همچون فلزات اساسی کانه های فلزی و...
این اوراق کرده است در گروه خودرو مرور عملکرد تولید... انواع خودروی سواری در ۵ ماهه ۹۸ نشان می دهد... داشته است میزان تولید خودروی سواری در مرداد ماه به... جمع میزان تولید خودروی سواری در ۵ ماه ابتدایی سال...
کد خبر: ۱۹۸۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


ختراک تک نماد سبز در این گروه بوده و...
کد خبر: ۱۹۸۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


کد خبر: ۱۹۸۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


فشار عرضه های خودرو هم به طور کامل در این...
کد خبر: ۱۹۸۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


کد خبر: ۱۹۸۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


در گروه خودرو و قطعات؛
کد خبر: ۱۹۸۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


کد خبر: ۱۹۸۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


کد خبر: ۱۹۸۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


کد خبر: ۱۹۸۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


در گروه خودرو وقطعات مشاهده می شود؛
کد خبر: ۱۹۸۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


کد خبر: ۱۹۸۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


در جریان معاملات متعادل حاکم بر روند گروه خودرو و...
کد خبر: ۱۹۷۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


کد خبر: ۱۹۷۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


در گروه خودرو و قطعات معاملات با فشار فروش همراه...
کد خبر: ۱۹۷۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴