برچسب ها
برچسب: طنز بورسی
ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۳۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۳۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


ساعت پنج و نیم عصر؛
غیر بورسی تشخیص دهند امان از دو رویی بعضی آقایان...
کد خبر: ۲۳۳۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
های گران قیمت بورسی بازار سرمایه مدت های مدیدی است...
کد خبر: ۲۳۳۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
گویی در برخی کانال های بورسی و ...
برخی کانال های بورسی وقاحت را از حد گذرانده و... هویت یاوه گویان است یاوه گویی در کانال های بورسی...
کد خبر: ۲۳۲۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


ساعت پنج و نیم عصر؛
صف خرید بود بوی تغییرات بودار در هلدینگ بزرگ بورسی...
کد خبر: ۲۳۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


ساعت پنج و نیم عصر؛
پاستور مجبور به رفتن می شد چشمک بودجه به طنزپردازان...
کد خبر: ۲۳۲۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


ساعت پنج و نیم عصر؛
و کانال بورسی حدود ۷۷ کانال و گروه پر مخاطب...
کد خبر: ۲۳۲۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
شرکت های بورسی مدتی است پای سهام شان را هم...
کد خبر: ۲۳۲۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


ساعت پنج و نیم عصر؛
بودند بجا بود رونق در دل شرکت های بورسی و... مگس می پرانند بعضی شرکت های بورسی هم رونق را...
کد خبر: ۲۳۲۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
پرواز قیمت های جهانی است بسیاری از صنایع بورسی چه...
کد خبر: ۲۳۲۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۲۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۱۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


ساعت پنج و نیم عصر؛
روز گذشته از رسیدگی به تخلفات برخی مدیران بورسی زیاد...
کد خبر: ۲۳۱۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۳۱۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴