برچسب ها
برچسب: گروه خودرو
در جریان معاملات متعادل حاکم بر روند گروه خودرو و...
کد خبر: ۱۹۷۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


کد خبر: ۱۹۷۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


در گروه خودرو و قطعات معاملات با فشار فروش همراه...
کد خبر: ۱۹۷۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


فشار عرضه تمام نماد های گروه خودرو و قطعات را... این گروه هستیم همچنین کم حجمی و بی رمقی معاملات...
کد خبر: ۱۹۷۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


عرضه در درصد های حداکثری گروه خودرو و بانک هستیم...
کد خبر: ۱۹۷۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


کد خبر: ۱۹۷۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۱۹۷۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۱۹۷۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


کد خبر: ۱۹۷۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


گروه خودرو هم امروز پر تقاضا است و نمادها یکی...
کد خبر: ۱۹۷۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


در گروه خودرو و قطعات معاملات مثبت دنبال می شود... و عمده خودروساز ها به سقف مجاز رسیده اند ...
کد خبر: ۱۹۷۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


و رشد قیمت در تمام نماد های گروه خودرو و...
کد خبر: ۱۹۷۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


کد خبر: ۱۹۷۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


کد خبر: ۱۹۷۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


کد خبر: ۱۹۷۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


کد خبر: ۱۹۷۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


کد خبر: ۱۹۷۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


کد خبر: ۱۹۷۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


کد خبر: ۱۹۶۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


کد خبر: ۱۹۶۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶