برچسب ها
برچسب: حپترو
کد خبر: ۱۹۷۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کد خبر: ۱۹۷۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کد خبر: ۱۹۷۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


وقفه معاملاتی در نماد های غگرجی غپینو حپترو ثنوسا کشرق...
کد خبر: ۱۹۶۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


کد خبر: ۱۹۶۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


کد خبر: ۱۹۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


حپترو خاهن غالبر دکیمی درازک کالا و در فرابورس داوه...
کد خبر: ۱۹۶۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


مدار مثبت قرار دارند حپترو دارای صف خرید است حریل...
کد خبر: ۱۹۵۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


سفانو دلقما حپترو و در فرابورس ودی هجرت اتکای قاسم...
کد خبر: ۱۹۵۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


با مجامع باشید؛
مجمع عمومی عادی سالیانه حپترو برگزار شد ...
به گزارش بورس نیوز مجمع عمومی عادی سالیانه حپترو با...
کد خبر: ۱۹۳۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


کد خبر: ۱۹۳۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


در دوره مالی منتهی به 97 اتفاق افتاد؛
در حسابهای این شرکت منظور شد حپترو در دوره ۱۲...
کد خبر: ۱۹۳۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹


کد خبر: ۱۹۲۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


جایگاه دوم قرار گرفت در طرف دیگر حپترو حکشتی و...
کد خبر: ۱۸۲۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


مجمع بدون تقسیم سود نقدی مهندسی حمل ونقل پتروشیمی حپترو...
کد خبر: ۱۷۸۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


با بررسی بودجه شرکت های حمل و نقلی بدست آمد:
و نقل پتروشیمی پیش بینی شده است و "حپترو" سود...
کد خبر: ۱۷۳۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


در گروه مزبور روز گذشته حتاید بیشترین رشد و حپترو...
کد خبر: ۱۵۹۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶


مستطيل شيشه اي تالار
روز کاری خود را به پایان رساند "حپترو" و "حتاید"...
کد خبر: ۱۴۵۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶


در بررسی پیش بینی درآمد هر سهم شرکت های بورسی به دست آمد:
"حپترو" "وپخش" "ولیز" "خکمک" "کپارس" "دتولید" "دامین" "دزهراوی" "دفارا" "ساراب"...
کد خبر: ۱۴۴۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶


مستطيل شيشه اي تالار
قیمت و سهام شرکت هایی همچون "حفارس" "حپترو" "توریل" و...
کد خبر: ۱۴۴۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷