برچسب ها
برچسب: سیمانی
خروج از زیان این سیمانی با سود فروش دارایی؛
کد خبر: ۲۰۰۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


در ۷۴ امین جلسه مدیران سیمانی بررسی شد:
عامل شرکت های سیمانی صبح امروز با حضور رضا جمارانیان... گفت تمرکز مدیریت شرکت های سیمانی درهلدینگ سیمان فارس و... خوزستان است و این تمرکز مدیریت در شرکت های سیمانی...
کد خبر: ۲۰۰۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۲۰۰۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۲۰۰۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با بورس‌نیوز تاکیدکرد:
کد خبر: ۲۰۰۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


در گروه سیمان ؛
کد خبر: ۱۹۹۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


خوب‌ها و بد‌های هفته معرفی شدند؛
کد خبر: ۱۹۹۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


کد خبر: ۱۹۹۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


در گروه در سیمانی؛
کد خبر: ۱۹۹۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کد خبر: ۱۹۹۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


در سیمانی‌ها؛
کد خبر: ۱۹۹۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


گروه های کوچک تر همچون گروه خودرویی دارویی سیمانی و...
کد خبر: ۱۹۹۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
کد خبر: ۱۹۹۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
هایی همچون دارویی ها کاشی کارهای بورسی شیشه سازان سیمانی...
کد خبر: ۱۹۹۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


فروشی که در ۶ ماهه نبود اما؛
گزارش مهرماه این شرکت سیمانی یک نقطه قابل توجه داشت...
کد خبر: ۱۹۹۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷


کد خبر: ۱۹۹۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


کد خبر: ۱۹۸۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


شنگین‌شدن ۱۴۱درصدی کیسه‌های این سیمان‌ساز؛
کد خبر: ۱۹۸۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


در گروه سیمان؛
کد خبر: ۱۹۸۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


پیش گشایش؛
های فعال در این صنایع هستیم گروه سیمانی نیز شاهد...
کد خبر: ۱۹۸۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱