برچسب ها
برچسب: شاخص هم وزن
شاخص کل با رشد ۳۱۵۲۷ واحدی به عدد ۱ ۴۴۴... ۸۸۷ رسید شاخص هم وزن با رشد ۸۸۴۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


شاخص کل با افت ۱۴۸۷۰ واحدی به عدد ۱ ۴۱۳... ۴۵۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۶۱۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۳۲۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


شاخص کل با افت ۵۵۸۰۵ واحدی به عدد ۱ ۴۲۸... ۳۵۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۰۷۵۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


شاخص کل با افت ۳۱۶۳۲ واحدی به عدد ۱ ۴۸۴... ۱۲۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۳۳۱ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


شاخص کل با افت ۱۱۷۰۰ واحدی به عدد ۱ ۵۱۵... ۷۵۱ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۲۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


شاخص کل با رشد ۲۱۲۳۱ واحدی به عدد ۱ ۵۲۷... ۴۴۸ رسید شاخص هم وزن با رشد ۶۲۹۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


کد خبر: ۲۳۲۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


پیش گشایش؛
۱ ۲۸۱ واحدی شاخص کل بودیم با این حال رشد... بیش از ۱ ۵ درصدی شاخص هم وزن و معاملاتی... اما مهمترین اخبار بین المللی مرتبط با قیمت های جهانی... هم ممکن است هفته جاری واکسیناسیون را آغاز کند کانادا...
کد خبر: ۲۳۲۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


شاخص کل با افت ۱۲۲۴ واحدی به عدد ۱ ۵۰۶... ۲۷۵ رسید شاخص هم وزن با رشد ۶۶۱۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


کد خبر: ۲۳۲۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


شاخص کل با افت ۵۵۲۵ واحدی به عدد ۱ ۵۰۷... ۳۶۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۶۵۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


شاخص کل با افت ۱۰۱۳۶ واحدی به عدد ۱ ۵۱۲... ۹۷۱ رسید شاخص هم وزن با رشد ۷۸۵ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


شاخص کل با رشد ۳۲۴۲۹ واحدی به عدد ۱ ۵۲۳... ۱۰۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۰۲۰۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


شاخص کل با رشد ۱۹۷۳۱ واحدی به عدد ۱ ۴۹۰... ۷۱۱ رسید شاخص هم وزن با رشد ۸۶۹۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


شاخص کل با افت ۲۶۹۳ واحدی به عدد ۱ ۴۷۰... ۹۷۳ رسید شاخص هم وزن با رشد ۳۲۷۹ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


شاخص کل با رشد ۷۷۳۰ واحدی به عدد ۱ ۴۷۳... ۷۰۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۱۱۴ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


شاخص کل با رشد ۳۶۴۲۷ واحدی به عدد ۱ ۴۲۷... ۱۹۹ رسید شاخص هم وزن با رشد ۹۳۰۵ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۲۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


شاخص کل با رشد ۲۳۵۴۸ واحدی به عدد ۱ ۳۹۰... ۷۹۷ رسید شاخص هم وزن با رشد ۶۳۹۹ واخدی به...
کد خبر: ۲۳۱۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


شاخص کل با رشد ۱۰۰۵۷ واحدی به عدد ۱ ۳۶۷... ۱۶۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۴۵۵۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵