برچسب ها
برچسب: شاخص هم وزن
شاخص کل با افت ۱۸۵۹۷ واحدی به عدد ۱ ۳۵۶... ۹۴۴ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۹۶۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


کد خبر: ۲۳۱۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


شاخص کل با رشد ۱۶۶۹۰ واحدی به عدد ۱ ۳۷۵... ۵۳۸ رسید شاخص هم وزن با رشد ۴۹۲۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۶۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


شاخص کل با افت ۷۶۸۸ واحدی به عدد ۱ ۳۵۸... ۸۴۷ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۸۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


شاخص کل با افت ۷۶۸۸ واحدی به عدد ۱ ۳۵۸... ۸۴۷ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۸۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


شاخص کل با افت ۷۶۸۸ واحدی به عدد ۱ ۳۵۸... ۸۴۷ رسید شاخص هم وزن با افت ۸۸۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


شاخص کل با رشد ۹۷۱۷ واحدی به عدد ۱ ۲۵۷... ۳۶۷ رسید شاخص هم وزن با رشد ۶۶ ۵۲ واحدی...
کد خبر: ۲۳۱۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵


شاخص کل با رشد ۲۶۵۱۶ واحدی به عدد ۱ ۲۴۷... ۵۹۲ رسید شاخص هم وزن با رشد ۴۵۲۳ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


شاخص کل با رشد ۹۱۱۶ واحدی به عدد ۱ ۲۲۱... ۰۵۷ رسید شاخص هم وزن با رشد ۱۰۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


شاخص کل با افت ۳۲۵۱ واحدی به عدد ۱ ۲۱۱... ۹۱۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۱۲۰۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۱۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


شاخص کل با افت ۲۵۳۶۹ واحدی به عدد ۱ ۲۱۵... ۱۵۳ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۷۹۶ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


شاخص کل با افت ۲۲۴۰۲ واحدی به عدد ۱ ۲۴۰... ۴۸۴ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۷۰۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


شاخص کل با رشد ۲۶۰۲۹ واحدی به عدد ۱ ۲۹۰... ۵۰۶ رسید شاخص هم وزن با رشد ۲۱۸۱ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


شاخص کل با افت ۱۵۳۲۶ واحدی به عدد ۱ ۲۶۴... ۵۳۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۲۲۲۸ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


شاخص کل با افت ۲۶۰۱۶ واحدی به عدد ۱ ۲۷۹... ۸۸۲ رسید شاخص هم وزن با افت ۳۳۷۷ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


شاخص کل با رشد ۱۷۴۶۹ واحدی به عدد ۱ ۳۰۵... ۸۰۰ رسید شاخص هم وزن با رشد ۸۳۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام؛
سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها سایر موارد مربوط... منابع را داشته اند همچنین سه صندوق دماسنج سپهر کاریزما... هفتگی بازار سرمایه بر اساس معیار شاخص کل معادل منفی... ۸ ۳ درصد و بر اساس معیار شاخص کل هم...
کد خبر: ۲۳۰۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


شاخص کل با افت ۳۴۸۴۷ واحدی به عدد ۱ ۳۰۱... ۷۳۹ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۲۳۵ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


شاخص کل با افت ۳۷۴۷۰ واحدی به عدد ۱ ۳۳۶... ۵۸۶ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۷۸۰ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


شاخص کل با افت ۳۸۳۰۵ واحدی به عدد ۱ ۳۷۴... ۰۴۸ رسید شاخص هم وزن با افت ۴۷۶۲ واحدی به...
کد خبر: ۲۳۰۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳