کد خبر: ۱۴۵۶۳۷
تعداد بازدید: ۱۲۴۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
در جلسه مجمع سالیانه شرکت سرمایه گذای صنایع بهشهر
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393.12.25درمحل باشگاه بانک سپه با حضور بیش از 87 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393.12.25درمحل باشگاه بانک سپه با حضور بیش از 87 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای مقیم زاده به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان موسویان و مختار شاهی و به دبیری آقای احمد زاده تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای احمد زاده و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.09.30

2- تقسیم 500 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مفید به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

پیام هیئت مدیره

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند که از انجام هیچ تلاش و کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح ترکیب پرتفوی و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را مبنای رضایتمندی سهامداران، حفظ و ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت میباشد. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده در سایه حمایتهای بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم. در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض میداند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بیشک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهند بود گرامی میداریم.

گزیده اطلاعات

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر


تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در 43 تیر 1375 به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 122763 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال 1382، بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 9 تیر 1382 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید، و در تاریخ 27 بهمن 1382 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شرکت را به عنوان یکی از شرکت های وابسته گروه توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) چنین میتوان بر شمرد:

موضوع فعالیت اصلی

1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای نیابد

2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1.000 میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 1.000.000 میلیون ریال (شامل هزار میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1393.09.30 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1393.09.30 و تغییرات آن در تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

معاملات و قیمت سهام شرکت

شرکت در تاریخ 27 بهمن1382 در گروه واسطه گری های مالی با نماد "وصنا" درج، و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 25 اسفند همان سال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. وضعیت دادوستد سهام شرکت در طی پنج سال اخیر در جدول زیر ارائه شده است. در سال 1301به دلیل تغییر سال مالی شرکت به 1391.09.30 تعداد روزهای دادوستد شده در سال 1391 در مقایسه با سال مالی قبل از 234 روز به 153 روز کاهش یافته بود. همچنین در حال حاضر سهام شناور آزاد شرکت 14 درصد می باشد.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

روند قیمت سهم طی سالی مالی 1393 در نمودار زیر نشان داده شده است.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

کیفیت افشای اطلاعات

اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 1393.09.30 و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر ارائه شده است.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر


رتبه افشای اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس در دوره 12 ماهه منتهی به 1393.09.30 برای شرکتهای سرمایه گذاری به صورت جدول زیر میباشد:

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

جایگاه شرکت در صنعت

مقایسه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در صنعت سرمایه گذاری در دو بخش خالص ارزش دارایی های شرکت و بازده سالانه شرکت به صورت زیر مشاهده میگردد. در جدول زیر نسبت قیمت هر سهم به خالص ارزش دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس پرتفوی 1393.09.30 مقایسه شده است.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر


در جدول زیر بازده شرکتهای سرمایه گذاری فعال در این صنعت با بازده بازار طی یک سال منتهی به 1393.09.30 و همچنین نسبت سودخالص به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت های مذکور مقایسه شده است.

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر


برنامه های آینده شرکت

1. ایفای نقش فعال در بازار سرمایه با تأکید بر اصول و ضوابط تخصصی و حرفهای.

2. ایجاد تنوع مناسب در سبد سرمایه گذاری های شرکت به منظور افزایش بازده و کاهش ریسک

3. اصلاح و بهبود مستمر پرتفوی سرمایه گذاریهای بورسی شرکت در راستای رسیدن به پرتفوی هدف.

4. تداوم فعالیت بازارگردانی شرکتهای گروه به منظور حفظ ارزش دارایی های موجود، افزایش نقد شوندگی و روانسازی معاملات آنها در جهت تداومِ افزایش حقوق صاحبان سهام

5. فروش سرمایه گذاری های کم بازده، بدون بازده و با ضریب نقدشوندگی پایین و تبدیل آن به سرمایه گذاری های با بازده مناسب به ویژه در صنایع پیشرو و نیز استفاده از فرصتهای بازار سرمایه

6. بررسی کارشناسانه صنایع و شرکتهای برتر به خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور سرمایه گذاری با بهره گیری از دانش و توان تخصصی مدیران و کارشناسان شرکت.

ترازنامه:

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر

صورت سود و زیان

مجمع سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر


آدرس وبسایت شرکت:

http://bidc.ir/


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
RUSSIAN FEDERATION
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
0
0
شما که از وضعیت نابسامان شرکت صحبت می‌فرماید لطف کنید میزان دریافتی مدیران شرکت را از شروع تا حال منتشر کنید!!!!! واقعا جای تاسف داره.البته تقصیر شما نیست .در حقوق قاعده ای است تحت عنوان قاعده اقدام .ما خود به دست خود سرمایه خود را در معرض تلف قرار دادیم .نوش جانتان.خود کرده را تدبیر نیست