برای تماس با بورس نیوز می توانید از روشهای زیر استفاده کنید :

الف) تحریریه :
sardabir@boursenews.ir
 22382546 - 22382556 

ب) مدیریت بازرگانی :
agahi@boursenews.ir
22376765 
ج) تحلیل:
tahlil@boursenews.ir
22382538
د) باشگاه مشتریان:
club@boursenews.ir
22382538
ه) مدیریت:
manager@boursenews.ir
22382538
و) امور نمایندگی ها:
namayandegi@boursenews.ir
09193721569
 
ز) روابط عمومی:
info@boursenews.ir
22382538
نام:
* ایمیل:
* پیغام: