خبرخوان
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
خبر خوش برای بازار مسکن جدید ترینهای بورس
کد خبر: ۱۷۳۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵

در حاشیه آغاز سال نو و حال و هوای بهاری در بازارها و خیابان های شهر.