کد خبر: ۱۸۱۶۵۲
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
به نظر می رسد شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریم های پیش رو موجب شده تا شرکت ها دست به عصا حرکت کنند و نسبت به افزایش سرمایه خود با احتیاط رفتار کنند. در گروه کانی های غیرفلزی شرکت هایی حضور دارند که مستعد افزایش سرمایه هستند.

به گزارش آبسیم بورس نیوز، در بین شرکت های حاضر در گروه کانی های غیرفلزی بورس تهران، «کقزوی» با 1428 میلیارد ريال، بیشترین سرمایه را دارد و پس از آن، «کهمدا» و «کرازی» حضور دارند.

در مجموع، شرکت های این گروه بالغ بر 6192 میلیارد ريال سرمایه ثبت کرده اند.

اما در مبحث سود انباشته، بهترین عملکرد از آن «کخاک» است. با 597 میلیارد ريال سود انباشته، این شرکت 1.6 برابر سرمایه، سود انباشته دارد که به راحتی می تواند از این محل اقدام به افزایش مبلغ سرمایه خود بکند.

«کهمدا» با 561 و «کرازی» با 414 میلیارد ريال در رده های بعدی جای گرفته اند.

کگاز نیز شرایطی مشابه با کخاک دارد و به راحتی می تواند از محل سود انباشته نسبت به افزایش سرمایه خود عمل کند.

شرکت هایی همچون «کایتا» و «کقزوی» چنان در زیان غرق شده اند که مشمول ماده 141 قانون تجارت واقع شده اند و باید به زودی جهت خروج از ورشکستگی، راهکار افزایش سرمایه و یا جبران بدهی ها را در دستور کار خود قرار دهد.

کانی هایی از جنس سود / کیمیای «کخاک»

کانی هایی از جنس سود / کیمیای «کخاک»