دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

کشورهایی که برای بازگشت به حالت عادی و رفع محدودیت‌های اعمال شده به منظور مقابله و کنترل شیوع کرونا شتابزده عمل کنند با رکود اقتصادی "حتی شدیدتر و طولانی‌تر" و تداوم بیشتر شیوع ویروس مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان:

"قنقش" تسویه می‌کند

مدیرعامل شرکت قند نقش جهان از تسویه بدهی ها در اسرع وقت خبر داد.