صبر کردن یعنی تسلیم نشدن
مقام معظم رهبری:

صبر کردن یعنی تسلیم نشدن

مقام معظم رهبری: صبر کردن یعنی تسلیم نشدن و دچار تردید نشدن و با شجاعت و عقل مقابل دشمن ایستادن

"بورس" به "قرن" رسید

به گزارش بورس نیوز،حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ نفر در عرضه ۱۰ درصد از سهام شرکت پدیده شیمی قرن شرکت کرده و در جریان این عرضه به هر کد معاملاتی ۶۸ سهم تخصیص یافت.