خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۸۱۷۸
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲
سهام شرکت کشت ودامداری فکا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای این شرکت متوقف شد.

به گزارشبورس نیوز،سهام شرکتکشت ودامداری فکاکه قرار بود در روز جاری به حجم 6 میلیون سهم و به قیمت 8300 ریال دربازار دوم فرابورسعرضه شود به دلیلافشای اطلاعات با اهمیتمصادیق گروه (ب) برای این شرکت متوقف شد.

بدیهی استنماد مذکورتا ساعت 10 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیتدامنه نوسان قیمتبازگشاییخواهد شد.