نبود مرجع قیمت‌گذاری برای خرما در بورس کالا
رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت:

نبود مرجع قیمت‌گذاری برای خرما در بورس کالا

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت:یکی از مشکلات تولیدکنندگان این محصول، نبود مرجع قیمت‌گذاری بوده و قبل از عرضه خرما در بورس کالا باید اطلاع رسانی مناسب و کافی برای فعالان بازار آن انجام شود.