بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است
رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است و سپرده‌گذاران عمده آن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم هستند
بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها فرصت داد
معاون نظارتی بانک مرکزی:

بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها فرصت داد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
رشد مجدد بازار نیازمند جلب اعتماد سهامداران
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد،:

رشد مجدد بازار نیازمند جلب اعتماد سهامداران

تجربه نشان داده سهم‌ها بعد از انجام افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پتانسیل رشد داشته و با این نگرش، سهم‌هایی که برنامه تجدید ارزیابی دارند را می‌توان برای آنها، این پتانسیل را متصور شد.
امروز، نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می‌دهد
رئیس کل بانک مرکزی:

امروز، نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از حدود ۵۰ سال پیش که نفت سهم غالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت تا به امروز که نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می‌دهد به هر حال دولت نتوانسته بودجه خود را از نفت جدا کند.
صندوق بین‌المللی پول باید به بهترین نحو به اعضا خدمت رسانی کند
رئیس صندوق بین اللملی پول:

صندوق بین‌المللی پول باید به بهترین نحو به اعضا خدمت رسانی کند

رئیس صندوق بین اللملی پول گفت: صصندوق بین‌المللی پول باید به بهترین نحو به همه اعضا خدمت رسانی کند و کمک‌های فنی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد. و کمک‌های فنی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد.