تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

"> صنايع بسته‌‏بندي البرز
تعداد بازدید : ۱۳۷
کد خبر : ۱۷۵
۱۶ خرداد ۱۳۸۴ - ۰۵:۱۷

صنايع بسته‌‏بندي البرز"فردا به مجمع مي‌‏رود
تهران- خبرگزاري كار ايران

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز(سهامي عام)، امروز برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع بسته‌‏بندي البرز در ساعت 10 صبح امروز ( سه‌‏شنبه مورخ 10/3/84 ) در تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد لواساني، نرسيده به تقاطع كامرانيه، روبروي برج كوه نور، پلاك 162 تشكيل مي‌‏شود.
بنابر اين گزارش، دستور جلسه اين مجمع شامل استماع گزارش هيات‌‏مديره و بازرس قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 83 شركت، انتخاب بازرس قانوني براي سال 84 ، انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌‏هاي شركت، انتخاب اعضاي هيات مديره و ساير موارد در صلاحيت اين مجمع است.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

سهامداران عدالت در جریان باشند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری استان فارس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ برگزار می شود.

سود ۲۴ریالی نصیب سهامداران "سبزوا"

مجمع عمومی عادی شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برگزار شد.

بانک دی، آنلاین مجمع برگزار می کند

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی آنلاین برگزار می‌شود.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: