در بازارهای مالی خویشتن داری کنیم

در معامله شما هیچ کنترلی بر آنچه بازار انجام خواهد داد ندارید. بازار بدون اهمیت به این اینکه خواست شما در مورد نحوه حرکت آن چیست، در جهتی که خود خواسته حرکت می‌کند.
داشتن ذهن معکوس در معامله گری

داشتن ذهن معکوس در معامله گری

آیا تا به حال با خود اندیشیده اید چرا در لحظه‌ای که پوزیشن و معامله‌ای انجام میدهید به یکباره جهت روند عوض شده و شما به ضرر فرو میروید.

آشنایی با صندوق اسپایدر

یکی از ابزار‌های نوین سرمایه گذاری که به قصد پیروی از یک شاخص معین و یاسبدی از دارایی‌های متنوع طراحی شده است صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) نام دارند.
آموزش و تجربه در بازارهای مالی

آموزش و تجربه در بازارهای مالی

مهارت پیدا کردن در بازار‌های مالی کار یک شب و یک ماه و یک سال نیست، این بازار نیز مانند هر کسب و کار دیگری نیاز به آموزش و تجربه دارد.
در معامله به شکست فکر نکنید

در معامله به شکست فکر نکنید

پیشرفت به سمت درک اهداف شخصی، پیشرفتی خطی و محدود نیست. موفقیت بعد از مجموعه‌ای از شکست‌ها، بن‌بست‌ها و پیروزی‌های کوچک اتفاق می‌افتد.
معامله گر «خوب» و معامله گر «بد»

معامله گر «خوب» و معامله گر «بد»

اینکه یک فرد چگونه فکر می‌کند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی می‌کند. بر این اساس، می‌توان دو دسته از معامله‌گران را از یکدیگر جدا کرد.
آخرین اخبار