نماد معاملاتی
در بازار اول فرابورس ایران؛

نماد معاملاتی "مدیریت" درج شد

نماد شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اول فرابورس درج شد.
شماره ۲۳۴ فرابورس چهارشنبه عرضه می‌شود؛

"حآفرین" با سقف ۷۰۰ سهم می‌آید

نماد معاملاتی "حآفرین" در گروه حمل و نقل و زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن قرار گرفت.