منابع ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی در ماه گذشته جذب شد
جستاری بر عملکرد صندوق بادرآمد ثابت آسمان امید؛

منابع ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی در ماه گذشته جذب شد

اوراق بدهی این صندوق عمدتا شامل اوراق مرابحه سایپا، اوراق صکوک اجاره دولتی، اوراق منفعت دولتی و همچنین اوراق مرابحه صنعت غذایی کوروش است. نرخ متوسط این اوراق ۱۸ درصد است.
افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته
پیمایشی بر صندوق قابل معامله آرمان سپهر آشنا انجام شد؛

افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته

ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی شامل ۵۹.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳۰.۱۳ درصد وجه نقد، ۸.۹ درصد اوراق مشارکت و ۱.۸۷ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
نگاهی به سهمی با ارزش بیش از ۱۲۵۰میلیارد تومان و سود عملیاتی ۶۵۰میلیون تومانی؛

"غشهد" با ضعف نظارتی و جولانگاه سفته‌بازان

تحقق تنها ۶۵۰ میلیون تومان سود عملیاتی که حتی در حد سودآوری برخی آبمیوه فروشی‌های شاغل در تهران هم نبوده از شرکتی که این روز‌ها ارزش بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کند اگر مصداقی از حباب قیمتی نیست پس چیست؟
نقش پررنگ
۱۷درصد از سهام این بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود؛

نقش پررنگ "وتجارت" در صندوق دارایکم

سهام بانک تجارت نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قابل واگذاری در این پرتفوی محسوب شده که ۱۷ درصد از سهام این بانک که در مالکیت مستقیم دولت وجود دارد، قرار است در قالب صندوق دارا یکم به عموم افراد واگذار شود.
تمرکز صندوق
آخرین وضعیت و عملکرد این صندوق بررسی شد؛

تمرکز صندوق "توسعه سرمایه نیکی" بر اوراق مشارکت

سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در سهام شرکت‌ها عمدتا در سهام شرکت‌های آتیه دماوند، همراه اول، بانک ملت، بانک خاورمیانه، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران صورت گرفته است.
ریسک سرمایه‌گذاری بر سهم‌های فاقد توانایی سودسازی
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق مشترک سپهر آتی؛

ریسک سرمایه‌گذاری بر سهم‌های فاقد توانایی سودسازی

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق ۲۵ درصد اوراق مشارکت و اوراق بدهی، ۲۴.۴ درصد سپرده بانکی، ۵۰.۳ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۰.۳ درصد سایر دارایی‌ها است.
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط؛

"تجربه ایرانیان" بیشترین ارزش ازآن خود کرد

جمع ارزش صندوق‌های مختلط در پایان هفته به بیش از ۱۹ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال رسیده و بیشترین ارزش در این صندوق‌ها مربوط به صندوق تجربه ایرانیان به ارزش ۵.۴۰۷ میلیارد ریال است.
آخرین اخبار