میانگین بازدهی سال به کمتر از ۱۸۴ درصد رسید
گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری مختلط؛

میانگین بازدهی سال به کمتر از ۱۸۴ درصد رسید

شاهد افزایش محسوس خروج منابع مالی از صندوق‌های مختلط هستیم و تنها در هفته گذشته در حدود ۲ درصد از منابع مالی سرمایه گذاری شده در این صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری خارج شده است.
بازدهی منفی ۴.۵ درصدی
بازدهی ۱۵۰ درصدی صندوق در یک سال گذشته ثبت شد؛

بازدهی منفی ۴.۵ درصدی" آرمان سپهر آشنا"

این صندوق جزو سه صندوق ضعیف مختلط از حیث کسب بازدهی سالیانه است. بازدهی هفته و ماه گذشته نیز به ترتیب ۴.۵ و ۵ درصد منفی بوده است.
بازدهی ۲۷.۵ درصدی این صندوق با درآمد ثابت در یک سال گذشته؛

"امین یکم فردا" و جذب ۹۵۸ میلیارد ریال منابع

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸ درصد اوراق مشارکت، ۵۶ درصد سپرده‌های بانکی و ۶ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
«شیر استریل» یکه‌تاز فروش
کلسیم این شیرفروش بررسی شد؛

«شیر استریل» یکه‌تاز فروش "غگلستا"/ درآمدزایی ۳۷میلیاردتومانی در شهریور

بیشترین مبلغ فروش شهریورماه "غگلستا" در اختصاص محصول «انواع پنیر» بوده که نسبت به ماه گذشته ۱۱درصد افزایش را به دنبال داشته و در دوره ۶ماهه نخست سال جاری این محصول افزایش قیمت پلکانی را داشته است.
بازدهی عجیب منفی ۱۸ درصدی در عرض یک هفته
نگاهی به عملکرد صندوق ارزش کاوان آینده؛

بازدهی عجیب منفی ۱۸ درصدی در عرض یک هفته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۰.۵ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۶.۲ درصد سپرده‌های بانکی و ۳.۳ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.