بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
بنیادی
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "داریک" - ۲۷ تیر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریک" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.
نگاهی به سبد پیشنهادی سبدگردان هدف -  ۲۳ تیر ۱۴۰۳

برای هفته آینده؛

نگاهی به سبد پیشنهادی سبدگردان هدف - ۲۳ تیر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هدف، سبد پیشنهادی خود را در ۲ بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت اعلام کرد که نام شرکت‌ها در آن اعلام شده است.
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "داریک" - ۲۰ تیر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریک" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.

در بازه‌های زمانی متفاوت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان"داریوش"_۲۰ تیر۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریوش" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان هدف - ۱۶ تیر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "هدف" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "داریک" - ۶ تیر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریک" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "داریک" - ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریک" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان داریوش - ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان داریوش - ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریوش" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.
معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان

در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت؛

معرفی سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان "داریک" - ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان "داریک" به معرفی سبد پیشنهادی شرکت خود پرداخت.

برترین فولادساز سال ۱۴۰۲ که بود؟

"فخاس"، پرچم‌دار رشد میان فولادسازان 

شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت ۱۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان درآمد تجمیعی شده است.