پر بازده ترین ها و کم بازده ترین های هفته کدامند
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام (هفته منتهی به ۲۴ تیر ۱۳۹۹

پر بازده ترین ها و کم بازده ترین های هفته کدامند

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام به بیش از ۵۲۷ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفته گذشته در حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.
سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق
بازدهی منفی صندوق گنجینه مهر در هفته گذشته؛

سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۴.۵ درصد سهام، ۳۹.۴ درصد اوراق مشارکت و بدهی، ۵.۳ درصد نقد و بانک و ۰.۸ درصد سایر دارایی‌ها است.
مثلث کمترین بازدهی صندوق‌ها را بشناسید
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط؛

مثلث کمترین بازدهی صندوق‌ها را بشناسید

کمترین بازدهی هفتگی نیز مربوط به صندوق‌های ثروت آفرین، مشترک کوثر و توسعه پست بانک به ترتیب با ۴.۳۷، ۴.۴۲ و ۵.۶۵ درصد بوده است.
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت؛

"گنجینه الماس دی" بیشترین بازدهی را زد

ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در پایان هفته منتهی به ۳ تیر ماه سال جاری به ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بنیادی محور
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بنیادی محور

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به میزان ۶۴ درصد، اوراق بدهی به میزان ۲۵.۲ درصد، سپرده بانکی به میزان ۱۰.۳ درصد و ۰.۵ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به ۲۶ خرداد ۱۳۹۹)؛

نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط

ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط در پایان هفته منتهی به ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال رسیده است.
پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهام را بشناسید
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام (هفته منتهی به ۲۶ خرداد ۱۳۹۹)؛

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهام را بشناسید

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام به بیش از ۳۳۳ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفته گذشته در حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.
۳ صندوق درآمد ثابت در صدر بازدهی سالانه
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به ۲۶ خرداد ۱۳۹۹)

۳ صندوق درآمد ثابت در صدر بازدهی سالانه

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت به بیش از ۲۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سرمایه گذاری ۶۷ درصد دارایی‌های صندوق در ۴ صنعت
نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق اندیشه خبرگان سهام؛

سرمایه گذاری ۶۷ درصد دارایی‌های صندوق در ۴ صنعت

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح جدول زیر است. بازدهی هفتگی صندوق رتبه دوم بازدهی هفتگی میان صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام را به خود اختصاص داده است.