خوب‌ها و بدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
عملکرد و مدیریت صندوق‌ها در جذب سهامدار و نقدینگی؛

خوب‌ها و بدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های بانک دی و مشترک رشد سامان نیز به ترتیب با ۴۳.۵۴ و ۴۰.۶۱ درصد بازدهی منفی، ضعیف‌ترین بازدهی‌های یک ساله را داشته اند.
ارزش صندوق‌های مختلط در مرز ۳ همت
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (هفته سوم تیرماه)؛

ارزش صندوق‌های مختلط در مرز ۳ همت

شاید با ادامه روندی که بازارسرمایه طی هفته گذشته طی کرد، برای هفته آتی، ارزش صندوق‌ها بتواند از مرز ۳ هزار میلیارد تومانی نیز عبور کند.
«ثابت کوثر یکم» بهترین و «مشترک اندیشه فردا» ...
خوب‌ها و بدهای صندوق‌های بادرآمد ثابت را بشناسید؛

«ثابت کوثر یکم» بهترین و «مشترک اندیشه فردا» ...

بررسی عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت حاکی از آن بوده که ضعیف‌ترین بازدهی مربوط به دو صندوق مشترک اندیشه فردا و گسترش فردای ایرانیان بوده که البته تنها همین دو صندوق هستند که آمار منفی را از خود برجای گذاشته‌اند.
امپراتوری خودروهای بنزینی /کرونا در داشبورد خودروسازان جهانی
بررسی صنعت خودرو /بخش پایانی/

امپراتوری خودروهای بنزینی /کرونا در داشبورد خودروسازان جهانی

روند شتاب‌زده تولید خودرو‌های برقی، شرکت‌های ریزودرشت را برای ماندن در کورس رقابت وادار به سرمایه‌گذاری‌های کلان کرد اما؛ این حجم از ورود نقدینگی به بخش تولید خودرو‌های برقی، هنوز نتوانسته است امپراتوری خودرو‌های بنزینی را مرعوب کند.