عکس

دعوت شركت سيمان باقران از سرمايه گذاران

شركت سيمان باقران يكي از مدرنترين كارخانه هاي سيمان كشور با ظرفيت توليد روزانه 3200 تن كلينكر ( فاز 1) قصد دارد تا از محل حق تقدم افزايش سرمايه مرحله قبل خود قدام به فروش عمومي سهام نمايد.

آگهي مزايده فروش ملك اداري متعلق به شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

{mosimage}شركت شبكه مبادلات غير بورسي سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران در نظر دارد به وكالت از شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ، يك ملك با متراژ زمين 460 متر مربع را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد .

آگهي عرضه سهام از طريق بورس و مزايده تاريخ ٢٩خردادماه ٨٧

{mosimage}سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد ، در اجرای مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط...

آگهی عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازي

{mosimage}سازمان خصوصی سازي در نظر دارد ، در اجراي مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و مقررات مربوط ،از طرف خود و به وکالت از طرف شرکت هاي مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران...

آگهي عرضه سهام از طريق بورس تاريخ ٢١و٢٢و٢٥ خردادماه ٨٧

{mosimage}سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد ، در اجرای مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط ...

اطلاعیه سازمان خصوصی سازی

{mosimage}سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در راستای ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و مصوبه هیات محترم وزیران ، سهام شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران...