سامانه توان ایران راهکاری برای استفاده حداکثری از توان تولید ملی
سرپرست معاونت امور صنایع وزرات صمت خبرداد:

سامانه توان ایران راهکاری برای استفاده حداکثری از توان تولید ملی

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از تشکیل میزدوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و نخستین میز صنعت برق و الکترونیک درآینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: در راستای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید ملی، سامانه‌ای به نام توان ایران با محوریت بهم رسانی نیاز‌ها و توانمندی‌های صنعتی طراحی و به صورت آزمایشی رونمایی شده است.