بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است
رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌انداز‌های مردم است و سپرده‌گذاران عمده آن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم هستند
بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها فرصت داد
معاون نظارتی بانک مرکزی:

بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها فرصت داد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
آخرین اخبار