تزریق ۱۳۴میلیارد تومانی به قلب صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط
گزارش هفتگی گروهی دیگر از صندوق‌ها را بخوانید؛

تزریق ۱۳۴میلیارد تومانی به قلب صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط

اکثر صندوق‌های مختلط شاهد خروج منابع مالی هستیم و بدون در نظر گرفتن صدور واحد‌های سرمایه گذاری صندوق تجربه ایرانیان به ارزش ۱.۳۸۰ میلیارد ریال، شاهد خروج منابع مالی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از صندوق‌های مختلط هستیم.
بازدهی ۶۹۸ درصدی صندوق همیان سپهر
بازدهی ضعیف یک درصدی صندوق در هفته گذشته بررسی شد؛

بازدهی ۶۹۸ درصدی صندوق همیان سپهر

بیش از ۴۰ درصد از منابع مالی صندوق در ۹ سهم بنیادی و البته ۷۰ درصد از دارایی‌های صندوق نیز در ۴ صنعت زیر سرمایه‌گذاری شده است..
سهم بالای سهام بنیادی در ترکیب دارایی‌های صندوق
آخرین عملکرد صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه بررسی شد؛

سهم بالای سهام بنیادی در ترکیب دارایی‌های صندوق

سرمایه گذاری‌های صورت گرفته شرکت در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها شامل ۱۷.۶ درصد گروه بانکی، ۱۶ درصد گروه محصولات شیمیایی (پتروشیمی ها)، ۱۳.۵ گروه فلزات اساسی، ۱۰ درصد کانه‌های فلزی و ۸.۵ درصد محصولات دارویی است.