فارکس به زبان ساده (۷)

مفهوم اولیه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس

توانایی اینکه بدانید چه زمان اقتصاد یک کشور رشد یا تضعیف خواهد شد. اقتصاد رو به رشد یعنی ارز قوی پس این ارز راخرید بزنیم، اقتصاد ضعیف یا کند یعنی ریزش ارز همان کشور پس ارز ضعیف را بفروشیم.
تمرکز سرمایه‌گذاری بر سهام شرکت‌های با نسبت قیمت به درآمد بالا
نگاهی به عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان؛

تمرکز سرمایه‌گذاری بر سهام شرکت‌های با نسبت قیمت به درآمد بالا

صندوق سرمایه گذاری سبحان که از صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، در هفته گذشته با جذب ۲۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید و کسب بازدهی منفی ۱.۴ درصدی به ارزش ۴۰۷ میلیارد تومانی رسیده است.
بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در ۶ماه گذشته
نگاهی به عملکرد صندوق درآمد ثابت افرا نماد پایدار؛

بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در ۶ماه گذشته

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار که از صندوق‌های کوچک با درآمد ثابت محسوب می‌گردد در هفته گذشته به ارزش ۱.۶۴۷ میلیارد ریال رسیده است.
آخرین اخبار