آرشیو نظرسنجی
با نوسان نرخ ارز،انتظارات تورمی افزایش قیمت بنزین و احتمال تصویب آیین نامه تجدید ارزیابی در دولت،نقدینگی چه وضعیتی دارد؟
از صندوق‌ها خارج و وارد بازار سهام می‌شود
از صندوق‌ها خارج و به سمت ارز می‌رود
نقدینگی از بورس خارج و وارد صندوق‌های فیکس می‌شود
نقدینگی موجود در صندوق‌های فیکس فعلا تغییری نمی‌کند
مشاهده نظرات

آخرین اخبار