اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۰۱:۴۴
طلوع افتاب
۰۴:۴۸:۴۸
اذان ظهر
۱۲:۰۳:۴۹
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۵۰
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۴۰