حرکت
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط بررسی شد؛ 

حرکت "صندوق مشترک کوثر" بر خلاف زیان صندوق‌ها

در هفته‌ای که تمام صندوق‌های مختلط بازدهی منفی داشتند، دو صندوق تجربه ایرانیان و مشترک کوثر با ۰.۷ و ۰.۹ درصد بازدهی منفی کمترین زیان را داشتند.
بازدهی‌ها به کمترین حد از ابتدای سال رسید
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت؛

بازدهی‌ها به کمترین حد از ابتدای سال رسید

در هفته گذشته شاهد جذب بیش از ۱۰ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال منابع مالی جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بوده‌ایم.
۱.۴درصد کاهش بازدهی ماهیانه
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت؛

۱.۴درصد کاهش بازدهی ماهیانه

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه سال جاری به ۲۸۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
جذب بیش از ۱۰
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت منتشر شد؛

جذب بیش از ۱۰ "همت" منابع مالی جدید

در هفته گذشته شاهد جذب بیش از ۱۰۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال منابع مالی جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بوده‌ایم که نسبت به هفته قبل از آن رشد ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بازدهی صندوق‌های سهامی، ۲ درصد منفی شد
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام؛

بازدهی صندوق‌های سهامی، ۲ درصد منفی شد

 میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی در یک سال منتهی به ۹ دی ۱۳۹۹ به ۲۶۷ درصد رسید. این بازدهی در بازار سرمایه و بر اساس شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن به ترتیب معادل ۲۷۶ و ۲۸۶ درصد بوده است.
ارزش صندوق‌ها از مرز ۲۷۲هزار میلیارد تومان گذشت
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت؛

ارزش صندوق‌ها از مرز ۲۷۲هزار میلیارد تومان گذشت

در هفته گذشته شاهد جذب بیش از ۲۶هزار و ۶۶۵میلیارد ریال منابع مالی جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بوده‌ایم.
بازدهی تمامی صندوق‌ها مثبت شد
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط؛

بازدهی تمامی صندوق‌ها مثبت شد

بیشترین ارزش صندوق‌های مختلط مربوط به دو صندوق تجربه ایرانیان و ثروت آفرین پارسیان به ترتیب با ۸.۶۹۵ و ۳.۵۱۳ میلیارد ریال است که این دو صندوق بیش از ۴۶ درصد از ارزش صندوق‌های مختلط را به خود اختصاص داده اند.
همچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردند
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام؛

همچنان پیشروها صدرجدول را حفظ کردند

میانگین بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی و در ۶۸ صندوق موردبررسی معادل ۲.۷ درصد بوده و این در حالی است که بازدهی بازار بر اساس معیار شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن به ترتیب ۱.۲ و ۴.۴ درصد بوده است.