۲۵.۵ میلیارد تومان دیگر پَر کشید!
بهترین و بدترین عملکرد صندوق‌های مختلط را بشناسید؛

۲۵.۵ میلیارد تومان دیگر پَر کشید!

ارزش صندوق‌های مختلط در آخرین هفته تیرماه حاکی از آن بوده که ارزش این صندوق‌ها باردیگر درب خروج را به نقدینگی نشان داد تا با خروج ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر، ارزش صندوق‌های مختلط به ۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان برسد.
ورود نقدینگی به صندوق‌ها، مجددا معکوس شد!
پیشتاز‌های ماهانه تا سالانه را بشناسید؛

ورود نقدینگی به صندوق‌ها، مجددا معکوس شد!

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان هفته گذشته منهی به تیرماه سال جاری شاید نسبت به هفته خود نوید ورود نقدینگی را دریافت کرده بود اما؛ با توجه به اتفاقاتی که بازارسرمایه در هفته گذشته تجربه کرد، این صندوق‌ها مجدد دروازه‌های خروج نقدینگی را بازشده دید.
دومینوی خروج نقدینگی به ۹ همت رسید
تنها صندوق‌های منفی را بشناسید؛

دومینوی خروج نقدینگی به ۹ همت رسید

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در آخرین روز معاملاتی منتهی به پایان تیرماه، ۳۳۹ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با هفته گذشته، ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نقدینگی از این صندوق‌ها خارج‌شده و این روند طی هفته منتهی به ۲۵ تیرماه نیز عددی بالغ‌بر ۸.۵ همت بود.