فرصتی برای بازیگران بورس‌کالا
در گفتگو با بورس نیوز مطرح شد:

فرصتی برای بازیگران بورس‌کالا

مدیر کالایی و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی گفت: راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی بر روی خرما و کشمش و رب گوجه‌فرنگی و ... چنانچه مورد استقبال قرار گیرد و بازار آن عمق پیدا کند و قابل دست‌کاری نباشد، می‌تواند تأثیر مناسبی را در بورس‌کالا داشته باشد.
اقلام جذاب برای عرضه در رینگ بورس کالا
مدیرعامل کارگزاری «سی ولکس» در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:

اقلام جذاب برای عرضه در رینگ بورس کالا

اقلامی نظیر خرما، کشمش و رب گوجه فرنگی ، با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال گذشته که صادرات هرگونه کالا از کشور را توجیه پذیر کرده است نیز، جذابیت صادرات را دارد و قابل انجام در رینگ صادراتی بورس کالا خواهد بود.
آخرین اخبار