تعداد بازدید : ۱۴۵۷
کد خبر : ۱۸۹۰۰۰
بررسی دیدگاه‌های نامزدان پویش «همه برای ایران» در انتخابات اتاق تهران:
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۱
انتخابات نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی کشور روز 11 اسفند در سراسر کشور برگزار می‌‌شود و در اتاق بازرگانی تهران رقابت به شکلی متفاوت در حال انجام است. در این خصوص پویش «همه برای ایران» به عنوان یک نماد فکری ، جمعی از متخصصان واقعی بخش خصوصی را گردهم آورده که فارغ از شهرت و انتصاب به افراد خاص، در بدنه فعالیت‌های اقتصادی حضور دارد و دردآشنای اقتصاد خصوصی است.

از رفع انحصار دولتی‌ و شبه دولتی تا انعکاس درد بخش خصوصی واقعی

به گزارش بورس نیوز، انتخابات نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی کشور روز 11 اسفند در سراسر کشور برگزار می‌‌شود و در اتاق بازرگانی تهران رقابت به شکلی متفاوت در حال انجام است. در این خصوص پویش «همه برای ایران» به عنوان یک نماد فکری ، جمعی از متخصصان واقعی بخش خصوصی را گردهم آورده که فارغ از شهرت و انتصاب به افراد خاص، در بدنه فعالیت‌های اقتصادی حضور دارد و دردآشنای اقتصاد خصوصی است. با توجه به اهمیت آشنایی بخش خصوصی واقعی ایران که در انتخابات نهمین دوره شرکت خواهد کرد، در این گزارش دیدگاه‌های برخی از نامزدان لیست پویش «همه برای ایران» را گرآوری کرده‌ایم که می‌خوانید:

شکرخدایی: خصوصیها در پشت سد بتنی خصولتیها هستند

فرشید شکرخدایی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و سخنگوی پویش »همه برای ایران» گفت: دیوار بلند تعرفهها عملا مانعی برای فعالان بخشخصوصی بوده زیرا خصولتیها با استفاده از رانت خود میتوانند از این دیوار بلند بهراحتی عبور کنند.

وی ادامه داد:گزارش کارشناسی که اتاق ایران تهیه کرده نشان می‌دهد حدود 40 تا 45 درصد اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و بدیهی است که به دلیل ارتباطات و رانت‌ها و بسیاری از موارد معافیت و... که برای بخش دولتی در نظر گرفته شده، بخش دولتی فرصت رقابت را از بخش خصوصی گرفته بنابراین ایجاد یک محیط کسب و کار رقابتی، ضروری ترین اقدامی است که باید به آن پرداخته شود
شکرخدایی تصریح کرد اتاق بازرگانی باید با صدای رسا و بدون اغماض، تخلفات و سواستفاده‌ها از ارز دولتی را بیان کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میزان ثروت هر شخص به خود آن شخص مربوط است، مشروط بر آنکه کسب و کار اشخاص شفاف باشد و مالیات، پرداخت شده باشد.

سعید اشتیاقی :اتاق بازرگانی نیازی به خصولتی‌ها ندارد

سعید اشتیاقی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش »همه برای ایران«، در خصوص برنامه‌های آتی اتاق بازرگانی گفت: یقینا باید جوان گرایی در اتاق صورت بگیرد اما بدان معنا نیست که جوانگرایی به معنای پیرستیزی باشد؛ جوانگرایی یعنی جانشین پروری کنیم و پیشکسوتان و افراد مجرب در کنار کار خود، جانشین پروری کنند و میدان را برای جوانان باز بگذارند.

مدیرعامل شرکت مدیرالکترونیک تصریح کرد: اتاق بازرگانی یک تشکل است و کل تشکل‌ها هم چشم امیدشان به اتاق است. به عبارتی، اعضای اتاق بازرگانی همان بخش اقتصاد خرد هستند و باید نگاه اقتصاد خرد به آنها داشت. وی در رابطه با ویژگی‌های مورد نیاز اعضای اتاق اظهار داشت: افرادی که معتمد نظام باشند، خوشنام باشند، از نیروی پتانسیل جوانی برخوردار باشند، پیشینه خوبی داشته باشند، شفافیت داشته باشند، از رانت برخوردار نبوده باشند، بیزنس‌هایشان شفاف باشد و گذشته خوبی داشته باشند، می‌توانند در این نمایندگی حرف اول را بزنند.

پیمان دفتری: اتاق نباید آرام بگیرد

پیمان دفتری نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بلژیک با ارزیابی از آنکه اتاق بازرگانی در دوره آتی باید چه اهدافی را در پیش بگیرد، اظهارکرد: یکی از مهمترین انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد میشود ماهیت دولتی بودن آن بوده و باید اتاق بازرگانی که مرکز اصلی بخشخصوصی برای تصمیمسازی است، عاری از دولتیهای حاضر در اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: بخشخصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند بنابراین ورود و پیگیری اقتصاد خرد توسط بخشخصوصی واقعی میتواند کلیدی برای برونرفت بنگاهها از شرایط فعلی اقتصاد باشد.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید یادبگیرد که مطالبه‌گر، ‌نتیجه‌گرا و عملگرا باشد و تا با نقطهای که به عنوان هدف تعیین کرده، دسترسی پیدا نکند، آرام نگیرد.

رضوی: اعضای جدید باید فارغ از نامها و برندها باشند

سیدعلی رضوی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» و صادرکننده نمونه ملی سال 97 با اشاره به اینکه تمرکز و هدف اتاق بازرگانی آتی باید بر چه اساسی باشد اظهارکرد: باتوجه به شرایط تحریمی پیشرو و سال سختی که در 98 انتظار میرود باید با نگاه به داخل و به توانمندی کشور داشت بنابراین با تاکید ویژه بر آنکه اتاق در دوره آتی باید تمرکز ویژهای بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، خدماتی داخلی داشته باشد
رضوی با انتقاد از حضور اقتصاد دولتی در دامان بخش خصوصی اظهارکرد: اعتقاد داریم افرادی که به عنوان عضو اتاق به این نهاد وارد میشوند تجربه کار در بخش خصوصی را داشته باشند؛ اگر این اتفاق محقق شوند و اعضای هیات نمایندگان از بخش خصوصی واقعی فارغ از برندها و نام‌ها انتخاب شوند می‌توانند مشکلات را بهتر منتقل کنند و پیگیر مطالبات جامعه صنفی خودشان باشند.

سید محسن صفایی: ساختار اجرایی اتاق دگرگون‌ شود

سید محسن صفایی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» گفت: با توجه به شرایط کشور، باید شیوه و نگرش اتاق بازرگانی دستخوش تغییراتی شود و فعالیت‌های اجرایی اعضا اتاق بازرگانی با حضور هفتگی در کمیسیون‌ها تنظیم گرددچرا که ضرورت دارد خروجی گرفتن از کمیسیون‌ها انجام گیرد تا نیاز اقتصاد و بخش‌خصوصی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه باید اتاق بازرگانی در دوره آتی ساختار اجرایی و عملیاتی آن با دگرگونی‌هایی مواجه شود، اظهارکرد: رسم نامیمونی که اعضای اتاق بازرگانی تنها در طول ماه یک‌بار در جلسه‌ای جمع شده و چند سخنران داشته که نهایتا به برگزاری تک جلسه‌ای در کمیسیون‌ مطبوع آنها ختم می‌شود روال صحیحی برای اقتصادی که می‌خواهد مبتنی بر فعالان بخش خصوصی باشد، نیست.

مقصودی: تحول در ساختار اتاق ضرورت است

جلال مقصودی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و فعال صنایع لبنی با اشاره به نیازهای اتاق برای دوره آتی اظهارکرد: یکی از نیازهای ساختاری که باید در چارچوب اتاقهای بازرگانی اطلاح شود، ساختاری است که باید مبتنی بر وضعیت کنونی اقتصاد طراحی شود.
وی ادامه داد: با ورود خصولتی و شبهدولتی به اتاق بازرگانی عملا مجوز حیات بخش خاموش اقتصاد به شرکتهای دولتی داده شده است.

وی افزود: در آخرین دستور مقام معظم رهبری به رئیس مجلس درخصوص تغییر ساختار اقتصادی، وقت آن رسیده که اتاقهای بازرگانی بهعنوان یکی از بالهای اقتصاد درصدد این تحول در ساختار اتاق نیز دست بزند تا بهعنوان نماینده بخشخصوصی نقش خود را برای ساختن یک اقتصاد مطلوب و کارا به خوبی ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور دولتیها یا خصولتیها به معنای حضور بخش خاموش اقتصاد در بدنه واقعی بخش خصوصی است.

ملایی: خصولتیها با تنپوش خصوصیها به نفع دولتیها

محسن ملایی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» و عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی در دوره آتی اظهارکرد: دولتیها بدون حضور در انتخابات اتاق بازرگانی، یکسوم اعضا را به نام خود کرده و عملنا منافع دولتیها در پارلمان بخشخصوصی دنبال میشود.

ملایی ،تاکید کرد: مهمترین نقطه آسیبپذیری اتاق بازرگانی یدک کشیدن نام بخشخصوصی به اسم خصوصیهای واقعی و به کام دولتیها است؛ اتاق تهران 60 عضو داشته که 20 نفر از آنها توسط دولت تعیین شده و این به معنای آن است که یکسوم نمایندههای اتاق با لباس کاملا دولتی حضور دارند؛ آیا به نظر شما این اتاق خصوصی میشود، طبیعتا خیر بلکه یک اتاق خصولتی در خدمت دولت است و بیش از اینکه در خدمت بخشخصوصی باشد بیشتر در خدمت به ثمر رساندن اهداف بخش دولتی بوده است.

نیک پی سالک ده : افراد وامدار نمیتوانند پرچمدار شوند

آرش نیک پی سالک ده نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» و نایب رئیس هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی اظهارکرد: هویت اتاق بازرگانی به معنای حیات بخشخصوصی واقعی بوده و اگر شبهدولتیها و خصولتی اکوسیستم این محیط را برهم زنند نمیتواند به نفع بنگاههای خرد گام برداشت.

عضو ناظر در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی درخصوص آسیب‌های فراوانی که خصوصی‌ها از دولتی‌ها دیده اند نیز گفت: اتاق بازرگانی تهران باید ماهیت 100درصدی خصوصی به خود بگیرد چرا که خصولتی‌ها یا همان شبه دولتی به خاطر معذوریت‌های فراوان، نمی توانند مقابل دولت قد علم کرده و پرچم بخش خصوصی را در دست خود بگیرند.
نیک پی با انتقاد از اینکه کماکان واژه اتاق غیردولتی وجود دارد، افزود: تا زمانی که اقتصاد و مخصوصا اتاق بازرگانی با محوریت شبه دولتی‌ها برقرار بوده و همچنان سردمداران اتاق را خصولتیها و بازنشستگان دولتی تشکیل میدهند، نمی توان انتظاری از پیروزی‌های بخش خصوصی داشت.

رضا همایی :اتاق در یخبندان پیش رو محافظ بنگاههای خصوصی شود

رضا همایی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش »همه برای ایران«، در خصوص خط و مشی دوره آتی اتاق بازرگانی بیان کرد: تلاش اتاق به ویژه در رایزنی‌ها و مذاکره با نهادهای دولتی باید مورد نظر باشد زیرا احتمالا به دلیل محدودیت‌های مالی، دولت نیازمند کسب درآمد بیشتری است و یکی از محل‌های کسب درآمد، مالیات خواهد بود.

همایی تاکید کرد: به طور کلی اتاق بازرگانی می‌تواند از کسب و کارهای کوچک و متوسط در یخبندانی که پیش رو است در مقابل نهادهای دولتی حمایت کند از همین رو افرادی که قصد عضویت در اتاق بازرگانی دارند و یا نماینده بخش خصوصی هستند، می‌توانند با انتشار شفاف مواردی مثل اظهارنامه مالیاتی ، لیست تامین اجتماعی و... مربوط به فعالیت‌های شان، نشان دهد که چقدر با جریان اصلی بخش خصوصی همدرد هستند.

وحیدهوشنگنژاد: اتاق نباید صدای تیم خاص باشد 
وحید هوشنگ نژاد نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش «همه برای ایران» و مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو در خصوص برنامه‌ها و خط مشی دوره آتی اتاق بازرگانی بیان کرد: اتاق بازرگانی نباید تیمی باشد و باید برای همه و در خدمت همه اقشار باشد.

او تاکید کرد: یکی از ضعفهایی که اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با آن دستبهگریبانبوده ورود افراد خاص به این اتاق و خطکشیهای گروهی برای پیشبرد اهداف خاص بوده که باید این رویه در دوره آتی اتاق بازرگانی تهران اصلاح شود.
وی در رابطه با ویژگی‌های مورد نیاز نمایندگان واقعی بخش خصوصی در اقتصاد آینده کشور گفت: افرادی که انتخاب می‌شوند باید به اقتصاد کشور فکر کنند نه به بنگاه اقتصادی و فعالیت‌های شخصی شان. همچنین افرادی که از بخش خصوصی می‌خواهند برای اتاق انتخاب شوند، باید افراد شناخته شده ای باشند و وجاهت ملی داشته و صرفا به دنبال سهم خواهی خودشان نباشند؛ بلکه به دنبال سهم خواهی صنعت خود و کل بنگاه‌های اقتصادی باشند.
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: