محمدرضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه شیوه‌نامه واگذاری های شرکت های شستا تدوین شده است، گفت: در واگذاری ها، سه اصل باید کاملاً رعایت شود. اول اینکه فروش مذاکره ای نداریم. دوم اینکه، به هیچ وجه بدون وثایق و تضامین لازم واگذاری صورت نمی گیرد و در نهایت اینکه، شستا فقط کارشناسی تأمین سرمایه امین را قبول دارد.
غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین نیز گفت: تاصیکو به دنبال احیا و باز آفرینی برخی از برندها و شرکت های تابعه بوده است و تا امروز موفق شده‌ایم برنامه و بودجه که پیشتر اعلام شده بود را محقق کنیم. نهایتاً صدر تأمین به دنبال اجرای برنامه های راهبردی است و نهایتاً در ارائه گزارش سه ماهه سوم و آخر سال اثرگذاری این مهم نمایان خواهد شد.