تعداد بازدید : ۹۴۴
کد خبر : ۲۱۵۱۵۹
بررسی گزارش ها نشان داد:
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱
برخلاف انتظارات، تراکنش‌های آنلاین و موبایلی در زمان شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا نکرد.

روز‌های آخر سال، روز‌های خرید است و به همین خاطر حجم پرداخت‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما امسال برخلاف سال‌های گذشته در اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش تعداد تراکنش‌ها روبه‌رو بودیم؛ چه در تراکنش‌های کارتی و چه در تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی. هرچند طبق آمار اسفندماه ۹۸ شاپرک تراکش‌های کارتی نسبت به مدت مشابه در سال‌های قبل کاهش داشته، اما انتظار می‌رفت که به دلیل شیوع ویروس کرونا خرید اینترنتی و موبایلی بیشتر شود و بالطبع تراکنش‌های این دو بخش افزایش پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداد.

طبق آمار اسفندماه ۱۳۹۶ سهم پذیرش ابزار اینترنتی ۳.۹۳ درصد، سهم پذیرش ابزار موبایلی ۶.۶۷ درصد و سهم کارت‌خوان فروشگاهی ۸۹.۴۱ درصد بوده است. با توجه به این آمار سهم پذیرش ابزار موبایلی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱۶ درصد و نسبت به مدت مشابه دو سال قبل ۲.۶۸ درصد کاهش یافته است.
 
انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!
انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!
در ابزار پذیرش اینترنتی از اسفند ۱۳۹۶ با رشد قابل قبولی تا مدت مشابه آن در سال ۹۷ روبه‌رو بوده‌ایم. به‌طوری که سهم تراکنش‌ها از۳.۹۳ درصد در اسفند ۹۶ به ۵.۴۳ درصد در اسفند ۹۷ رسیده است. اما سهم ابزار پذیرش اینترنتی در اسفندماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۰.۳۸ درصد کاهش یافته است.

انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!

طبق گزارش شاپرک تعداد تراکنش‌های اسفندماه سال ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه ۱.۳ درصد کاهش یافته، درحالی‌که تعداد تراکنش‌های اسفندماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل آن ۱۲.۵ درصد رشد داشته و در سال ۱۳۹۶ میزان افزایش تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ۱۳.۳۹ درصد بوده است.


انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!

اگر تعداد تراکنش‌های اسفندماه ۹۸ را هم با اسفند سال‌های قبل مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد تراکنش‌های این ماه نسبت به ماه آخر سال‌های قبل کمتر شده است. میزان رشد تراکنش‌های انجام شده در اسفندماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۷ فقط ۲.۸ درصد بوده، در حالی که تعداد تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن ۲۶.۴۹ درصد بوده است.


انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!
درحالی‌که طی چند سال اخیر مشتریان به خرید‌های اینترنتی تشویق شده‌اند، ابزار‌های هوشمند در میان مردم با استقبال مواجه شده و انتظار می‌رفت با شیوع ویروس کرونا خرید‌های اینترنتی و موبایلی افزایش پیدا کند، اما آمار‌های شاپرک این مورد را تأیید نمی‌کند و حتی خبر از کاهش این آمار می‌دهد. طبق گزارش سه سال اخیر شاپرک، تعداد تراکنش در ابزار‌های پذیرش موبایلی کاهش یافته و در ابزار پذیرش اینترنتی نسبت به سال قبل با وجود کرونا رشدی صورت نگرفته است.


انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!
بر اساس آمار اسفندماه ۱۳۹۸ سهم ابزار پذیرش موبایلی ۳.۹۹ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی ۵.۰۵ و کارت‌خوان فروشگاهی ۹۰.۹۷ درصد بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۷ سهم ابزار پذیرش موبایلی ۵.۵۱ درصد بوده و ابزار پذیرش اینترنتی ۵.۴۳ بوده است. سهم کارت‌خوان فروشگاهی نیز ۸۹.۰۶ درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی در اسفندماه ۱۳۹۸ کاهش یافته، در حالی‌که روزبه‌روز تمرکز زیادی بر پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی می‌شود.

طبق آمار اسفندماه ۱۳۹۶ سهم پذیرش ابزار اینترنتی ۳.۹۳ درصد، سهم پذیرش ابزار موبایلی ۶.۶۷ درصد و سهم کارت‌خوان فروشگاهی ۸۹.۴۱ درصد بوده است. با توجه به این آمار سهم پذیرش ابزار موبایلی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱۶ درصد و نسبت به مدت مشابه دو سال قبل ۲.۶۸ درصد کاهش یافته است.

در ابزار پذیرش اینترنتی از اسفند ۱۳۹۶ با رشد قابل قبولی تا مدت مشابه آن در سال ۹۷ روبه‌رو بوده‌ایم. به‌طوری که سهم تراکنش‌ها از۳.۹۳ درصد در اسفند ۹۶ به ۵.۴۳ درصد در اسفند ۹۷ رسیده است. اما سهم ابزار پذیرش اینترنتی در اسفندماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۰.۳۸ درصد کاهش یافته است.عملکرد سه ساله شرکت‌های پی‌اس‌پی در میزان تراکنش
در اسفندماه سال ۱۳۹۶ شرکت به پرداخت ملت سهم ۲۱.۲۰ درصد در تعداد تراکنش داشته که این سهم در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۲۱.۰۲ درصد کاهش یافته است. اما در اسفندماه سال قبل تعداد تراکنش‌های این شرکت به ۲۲.۴۸ درصد بوده است. سهم تراکنش شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اسفندماه ۱۳۹۶، ۱۷.۲۰ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ به ۱۸.۲۱ درصد رسیده است. این سهم در اسفندماه سال قبل ۱۸.۹۹ درصد بود.

شرکت آسان پرداخت پرشین طی دو سال اخیر روند نزولی در تعداد تراکنش داشته است. به‌طوری که از ۱۴.۹۴ درصد در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۱۴.۰۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۷ رسیده است. این میزان در اسفندماه سال قبل با کاهش ۱.۲۵ درصدی به ۱۲.۷۷ درصد رسیده است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در اسفندماه ۱۳۹۶ سهم ۸.۵۳ درصد در تعداد تراکنش‌ها داشته که در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۹ درصد رسیده است. اما در اسفندماه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده و به ۸.۳۵ درصد رسیده است.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در اسفندماه ۱۳۹۶، ۷.۴۶ درصد از تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده بوده که در اسفندماه ۱۳۹۷ با کاهش روبه‌رو بوده و به ۷.۲۱ درصد رسیده است. اما دراسفندماه سال قبل با کمی افزایش به ۷.۸۶ درصد رسیده است.

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در اسفندماه ۱۳۹۶ در تعداد تراکنش سهم ۵.۹۰ درصدی داشته که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ با کاهش روبه‌رو بوده و به ۵.۳۷ درصد رسیده است. در اسفندماه سال قبل نیز با کاهش سهم ۴.۸۰ درصدی داشته است.
انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!


انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!
انتظار رشد تراکنش های آنلاین و موبایلی، انتظاری عبث بود!

با این تفاسیر برای برخی شرکت‌ها اسفندماه ۱۳۹۷ به مراتب بدتر از اسفندماه ۱۳۹۸ بوده است. برای برخی دیگر نیز این سیر نزولی در دو سال اخیر ادامه داشته است؛ بنابراین باید به غیر از شیوع ویروس کرونا دنبال دلایل دیگری برای این کاهش باشیم. شاید یکی از این دلایل اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا بوده که باعث شده بسیاری نتوانند به صورت اینترنتی خرید خود را انجام دهند و یا به دلیل تاخیر در ارسال رمز دوم، از خرید خود خودداری کنند./ راه پرداخت
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
شاخص باردیگر میلیونر شد
شاخص کل بورس تهران مجددا" بعد از افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی به ابرکانال یک میلیون واحدی بازگشت.