دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱
تماشا کنید | آیا نابرابری اجتناب ناپذیر است؟ (قسمت اول)
نابرابری درآمد و ثروت چیز جدیدی نیست. در واقع، اقتصاددانان و مورخانی که نابرابری اقتصادی را در طول تاریخ ترسیم کرده‌اند، حتی یک جامعه بدون آن پیدا نکرده‌اند. که یک سوال تیره را ایجاد می کند: آیا نابرابری اجتناب ناپذیر است؟ بررسی کنید که چگونه نابرابری اقتصادی را می توان اندازه گیری کرد و چگونه توسط انتخاب های مختلف سیاست های دولتی تحت تاثیر قرار می گیرد.
کد خبر : ۲۷۱۴۳۷
اشتراک گذاری :
ارسال نظر