مُهر بورسی شدن تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهایتا تا ۱۵ روز دیگر
مدیر کل امور استان‌های وزارت اقتصاد خبر داد:

مُهر بورسی شدن تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهایتا تا ۱۵ روز دیگر

مدیرکل امور استان‌های وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر به جز ۳ استان سهام بقیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کشور در بورس معامله می‌شود و برای استان‌های باقیمانده نیز تا قبل از ۲۰ اسفندماه فرایند درج نماد و فعال شدن معاملات انجام می‌شود.
انتخاب روش مستقیم سهام عدالت توسط ۱۹ میلیون نفر
مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خبر داد؛

انتخاب روش مستقیم سهام عدالت توسط ۱۹ میلیون نفر

مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به اینکه ۴۹ میلیون نفر در کشور سهام عدالت دارند، اظهار کرد: از این تعداد ۳۰میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم هستند.
سهام عدالت متوفیان مالیات ندارد
براساس ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛

سهام عدالت متوفیان مالیات ندارد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت گفت: سهام عدالت به عنوان دارایی‌های ماترک متوفیان معاف از مالیات است.