دولت باید پیگیر ارائه سهام عدالت به جاماندگان باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

دولت باید پیگیر ارائه سهام عدالت به جاماندگان باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اینکه ارائه سهام عدالت به جاماندگان دارای بار مالی است؛ بنابراین دولت باید پیگیر این موضوع باشد و مجلس نمی‌تواند قبل از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت اقدامی انجام دهد.
ارزش سبد سهام عدالت کاهش یافت
در مقایسه با روز گذشته؛

ارزش سبد سهام عدالت کاهش یافت

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه، ۰.۲درصد کاهش یافت.