برچسب ها
برچسب: شکلر
"پترول" "تاپیکو" "شگویا" "پارسان" "شکلر" "زاگرس" "پارسان" و "شاراک"...
کد خبر: ۲۲۹۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


کد خبر: ۲۲۹۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


"شکلر" و سودی که قیمت سهامش را توجیه نمی‌کند؛
روز های اخیر قیمت نماد "شکلر" تا قیمت های بیش...
کد خبر: ۲۲۹۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


"شیران" "نوری" "شکربن" "شفارس" "وپترو" "شکلر" و "شپاکسا"...
کد خبر: ۲۲۸۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


کد خبر: ۲۲۸۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


کد خبر: ۲۲۸۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


کد خبر: ۲۲۷۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


کد خبر: ۲۲۶۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


"شصدف" "شکلر" "شاروم" "ساینا" "شپدیس" و "جم"...
کد خبر: ۲۲۶۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


افت نرخ کلر مایع و کاهش شدید مبالغ فروش در مرداد ماه؛
کد خبر: ۲۲۶۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


"پترول٬""شگویا""فارس" "پارسان" "شلرد" "نوری" "شاراک" "وپترو"و "شکلر"...
کد خبر: ۲۲۵۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


کد خبر: ۲۲۵۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


کد خبر: ۲۲۴۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


"پاکشو" "شکلر" "شاملا" "شگل" "شدوص" "شوینده" و "کلر" و "شسینا"...
کد خبر: ۲۲۳۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


"پاکشو" "شپاکسا" "شفارس" "شپارس" "شیران" "شاملا" "شدوص" "شکلر" "شلعاب" "شبصیر"...
کد خبر: ۲۲۳۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


کد خبر: ۲۲۳۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


کد خبر: ۲۲۳۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


کد خبر: ۲۲۳۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


"شصدف" "کلر" "شگویا" "نوری" "شغدیر" "تاپیکو" "شسینا" "مارون" "شپارس" "شکلر"...
کد خبر: ۲۲۲۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


کد خبر: ۲۲۱۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲