برچسب ها
برچسب: شگل
"پترول" "شگویا" "نوری" "تاپیکو"٬ "شکلر"٬ "شفارس"٬ "شسینا"٬ "شگل" "شکربن" "آریا"...
کد خبر: ۲۳۴۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


افزایش بیش از ۲۰ درصدی این شوینده ثبت شد؛
کد خبر: ۲۳۱۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


کد خبر: ۲۲۹۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


"شپاکسا" "قرن" "شوینده" "شگل" "شپارس" و "ساینا"...
کد خبر: ۲۲۸۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


کد خبر: ۲۲۴۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


"پاکشو" "شکلر" "شاملا" "شگل" "شدوص" "شوینده" و "کلر" و "شسینا"...
کد خبر: ۲۲۳۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


کد خبر: ۲۲۲۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


"شلعاب" "شکلر" "شدوص" "شفارس" "شپاکسا" "شبصیر" "کلر" "شگل" "شوینده" "شپارس"...
کد خبر: ۲۲۱۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


کد خبر: ۲۲۱۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


"شلعاب" "پارس" "شگل" "فارس" "وپترو" و "شیران"...
کد خبر: ۲۱۸۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


به دنبال اعلام این شوینده؛
کد خبر: ۲۱۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


"شصدف" "پارسان" "کرماشا" "شدوص" "شفارس" "مارون" "شگل"...
کد خبر: ۲۱۷۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


فروش سه ماهه نخست شرکت به ۲.۲۶۰ میلیارد ریال رسید؛
کد خبر: ۲۱۶۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


کد خبر: ۲۱۶۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


"شصدف" "کلر" "شگویا" "شلعاب" "ساینا" "شوینده" "شکلر" "شفارس" "شغدیر" "شگل"...
کد خبر: ۲۱۴۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


کد خبر: ۲۱۳۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


اولین گزارش یک شوینده رسید! "شگل" ۷۴۸ میلیارد ریال فروش زده است و عدد بسیار خوبی است رشد فروش را نشان میدهد به خصوص در صابون و مایع دستشویی ... نرخ مایع دستشویی هم ۱۱۱،۶۴۱،۹۳۵ ریال شده و رشد کرده است.  شگل در بهمن با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی خوب بود و بهتر از دی بود در دی با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است. نرخ فروش دی ۹۵،۴۴۹،۴۰۶ ریال و بهمن ۹۴،۸۶۸،۷۴۰ ریال است. جمع فروش ۱۷۴۲ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه سال قبل این عدد ۱۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.
کد خبر: ۲۱۳۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


کد خبر: ۲۱۳۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


"سرچشمه" "قنیشا" "غسالم" "بکام" "شگل" "تمحرکه" و "غفارس"...
کد خبر: ۲۱۲۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


"شپاکسا" "ساینا" "شاملا" "شغدیر" "خراسان" "شگل" "کلر" "وپترو" "شکلر" "کرماشا"...
کد خبر: ۲۱۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


آخرین اخبار