برچسب ها
برچسب: شگل
"شصدف" "کلر" "شگویا" "شلعاب" "ساینا" "شوینده" "شکلر" "شفارس" "شغدیر" "شگل"...
کد خبر: ۲۱۴۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


کد خبر: ۲۱۳۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


اولین گزارش یک شوینده رسید! "شگل" ۷۴۸ میلیارد ریال فروش زده است و عدد بسیار خوبی است رشد فروش را نشان میدهد به خصوص در صابون و مایع دستشویی ... نرخ مایع دستشویی هم ۱۱۱،۶۴۱،۹۳۵ ریال شده و رشد کرده است.  شگل در بهمن با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی خوب بود و بهتر از دی بود در دی با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است. نرخ فروش دی ۹۵،۴۴۹،۴۰۶ ریال و بهمن ۹۴،۸۶۸،۷۴۰ ریال است. جمع فروش ۱۷۴۲ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه سال قبل این عدد ۱۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.
کد خبر: ۲۱۳۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


کد خبر: ۲۱۳۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


"سرچشمه" "قنیشا" "غسالم" "بکام" "شگل" "تمحرکه" و "غفارس"...
کد خبر: ۲۱۲۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


"شپاکسا" "ساینا" "شاملا" "شغدیر" "خراسان" "شگل" "کلر" "وپترو" "شکلر" "کرماشا"...
کد خبر: ۲۱۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


"پارسان" "شسینا" "زاگرس" "شاراک" "نوری" "شخارک" "شتوکا" "شگل" "شپدیس" "خراسان"...
کد خبر: ۲۱۰۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


"شکلر" "شپارس" "شگل" "شغدیر" "فارس" "شفن" "شخارک" "شپدیس" "مارون" "شتوکا"...
کد خبر: ۲۰۹۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


"پارسان" "کرماشا" "شگل" "جم پیلن" "جم" "شتوکا" "فارس" "تیپیکو" "شپدیس"...
کد خبر: ۲۰۷۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


کد خبر: ۲۰۷۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۵۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


"خراسان" "زاگرس" "شفارس" "شلعاب" "تاپیکو" "وپترو" "شپدیس" "پارس" "شگل" و...
کد خبر: ۲۰۴۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


کد خبر: ۲۰۳۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


کد خبر: ۲۰۳۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۰۳۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


"شغدیر" "شگل" "پارس" "شسینا"...
کد خبر: ۲۰۳۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۰۳۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


"شگل" "جم پیلن" "فارس" "شپاکسا" "شوینده" "شپارس" "شکلر" "شسینا" "پاکشو"...
کد خبر: ۲۰۲۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


"شسینا" "کرماشا" "جم پیلن" "خراسان" "تاپیکو" "شکربن" "شیراز" "شگل" "زاگرس"...
کد خبر: ۲۰۲۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


کد خبر: ۲۰۱۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


آخرین اخبار