برچسب ها
برچسب: صف خرید
کارشناس بازار سرمایه درگفت و گو با بورس نیوز مطرح کرد:
صف خرید کرده اما این موضوع نباید ادامه دار باشد...
نقدینگی سهم های مختلف را وارد صف خرید کرده اما... داشتن تصمیم به خرید در خصوص شرکت هایی غیر از...
کد خبر: ۲۰۷۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


این نماد ها به ترتیب صف خرید ۵ میلیونی و...
کد خبر: ۲۰۷۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


این سهم ها به ترتیب دارای صف خرید ۴ میلیونی...
کد خبر: ۲۰۷۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


این سهم با صف خرید 7میلیونی همراه است ...
کد خبر: ۲۰۷۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


صف خرید بازار "تایرا" "حکشتی" "بفجر" "پاسا" "غگل" "قهکمت" "کسرام"...
کد خبر: ۲۰۷۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


آخرین اخبار