برچسب ها
برچسب: طنز بورسی
ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۳۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
که چرا کارگزاری ها بدون آگاه کردن مردم کد بورسی...
کد خبر: ۲۴۲۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


ساعت پنج و نیم عصر؛
های بورسی دارد و بابت این بدهی زمین و ساختمان... شرکت های بورسی کردند گویا پرونده تعدادی از مدیرانی هم...
کد خبر: ۲۴۲۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۲۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
میلیارد تومان است با همین فرمان پیش برویم کارگزاران بورسی...
کد خبر: ۲۴۲۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


ساعت پنج و نیم عصر؛
پای ثابت جفا به بورسی ها خود خودش بوده است...
کد خبر: ۲۴۲۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۱۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲


ساعت پنج و نیم عصر؛
گذاری در نمادهای فرابورسی را به لقای آن بخشیده اند...
کد خبر: ۲۴۱۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱


ساعت پنج و نیم عصر؛
را به بورس و وعده های بورسی اختصاص داده وعده...
کد خبر: ۲۴۱۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰


ساعت پنج و نیم عصر؛
و دهن کجی بورسی ها به دو خبر خوب و...
نجومی از محل تبلیغات مجامع شرکت های بورسی دارند و... دهن کجی بورسی ها به دو خبر خوب و اما...
کد خبر: ۲۴۱۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۱۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۱۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


ساعت پنج و نیم عصر؛
کد خبر: ۲۴۱۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


ساعت پنج و نیم عصر؛
بزرگ بورسی بعد از افزایش نرخ تسعیر یک شفاف سازی... فساد در شرکت حمل و نقل بورسی است فسادی که...
کد خبر: ۲۴۱۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳