برچسب ها
برچسب: فروس
کد خبر: ۲۱۰۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


کد خبر: ۲۱۰۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
1 فروس خبر از ایجاد و نصب کوره دوم تولید...
کد خبر: ۲۱۰۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


ظرف ۳۰ماه اجرایی می‌شود؛
شرکت فروسیلیس ایران از افرایش ظرفیت تولید ۵۰ ۰۰۰ تنی...
به گزارش بورس نیوز شرکت فروسیلیس ایران از افزایش ظرفیت...
کد خبر: ۲۰۹۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


کد خبر: ۲۰۸۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


در دوره سه ماهه رخ داد؛
شرکت فروسیلیس ایران در ۳ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ توانسته بود...
به گزارش بورس نیوز شرکت فروسیلیس ایران در ۳ماهه منتهی... ۶۰۶میلیارد ریال اعلام کرده است "فروس" درباره اهداف خود در... هزینه های مالی که "فروس" در برنامه کاری خود قرار...
کد خبر: ۲۰۸۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


کد خبر: ۲۰۶۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


صف خرید بازار "سفارس" "فروس" "وپست" "آپ" "وبهمن" "سیمرغ" "خاذین"...
کد خبر: ۲۰۴۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


کد خبر: ۲۰۴۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


"فاذر" "سیستم" "وایران" "تکشا" "فروس" "دانا" "خریخت" "سفانو" "بموتو" "خزر"...
کد خبر: ۲۰۴۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


کد خبر: ۲۰۳۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


کد خبر: ۲۰۳۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


"کاوه" "کاوهح" "فسپا" "فولاد" "فولاژ" "فملی" "فمراد" "کیمیا" "فخوز" "فروس"...
کد خبر: ۲۰۲۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


کد خبر: ۲۰۱۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


"کپارس" "فروس" "خچرخش" "قهکمت" "غچین" "بورس" "خنصیر" "پارسیان" "فاراک" "چکاوه"...
کد خبر: ۲۰۰۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


"تکنو" "کترام" "غپینو" "دشیمی" "فروس" "سفار" "ونوین" "ولساپا" "خمحرکه" "کسرا"...
کد خبر: ۲۰۰۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


کد خبر: ۲۰۰۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


صف خرید بازار امروز "مرقام " "فروس" "تکنو" "ثاخت" "سصفها"...
کد خبر: ۱۹۹۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


در گروه فلزات اساسی؛
کد خبر: ۱۹۹۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


آخرین اخبار