برچسب ها
برچسب: فملی
کد خبر: ۲۳۰۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


کد خبر: ۲۳۰۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


کد خبر: ۲۳۰۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


کد خبر: ۲۳۰۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


ارزش معاملات شرکت از ابتدای سال به بیش از ۱۱۷ هزار میلیار دریال رسید؛
کد خبر: ۲۳۰۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲


کد خبر: ۲۲۹۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


کد خبر: ۲۲۹۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


کد خبر: ۲۲۹۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


پیش گشایش؛
نماد های "فولاد" "فارس" "فملی" و "تاپیکو" همچون روز یکشنبه...
کد خبر: ۲۲۹۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


کد خبر: ۲۲۹۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


"فولاد" "فملی""فخوز" "کاوه" "ارفع" و "فایرا"...
کد خبر: ۲۲۹۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


پیش گشایش؛
می دهد نماد های "فولاد" "فملی" "تاپیکو" و "کگل" بیشترین...
کد خبر: ۲۲۹۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


کد خبر: ۲۲۹۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


کد خبر: ۲۲۹۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


کد خبر: ۲۲۹۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


کد خبر: ۲۲۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


کد خبر: ۲۲۹۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


کد خبر: ۲۲۹۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


پیش گشایش؛
منفی بر شاخص کل را نماد های "فولاد" "فملی" ت"اپیکو"...
کد خبر: ۲۲۹۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


کد خبر: ۲۲۹۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱