برچسب ها
برچسب: گروه حمل و نقل
این سهم دارای سقف قیمت روزانه است ...
کد خبر: ۲۱۵۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


کد خبر: ۲۱۵۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


کد خبر: ۲۱۵۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


سایر نمادهای این گروه منفی هستند ...
کد خبر: ۲۱۵۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


کد خبر: ۲۱۴۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


کد خبر: ۲۱۴۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


"حپارسا" در اسفند ۱۲۱ و در بهمن ۱۵۳ و در... آذر کمی کاهشی شده و ۱۱۳ میلیارد ریال درامد داشت... در آبان در دومین ماه سال مالی به فروش ۱۳۱... میلیارد ریالی رسیده و جمعا ۶ ماهه ۷۹۷ میلیارد ریال...
کد خبر: ۲۱۴۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


کد خبر: ۲۱۴۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


کد خبر: ۲۱۴۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


کد خبر: ۲۱۴۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


کد خبر: ۲۱۴۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


کد خبر: ۲۱۴۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


کد خبر: ۲۱۴۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


در گروه حمل و نقل فقط "حاسا" قرمز است ...
کد خبر: ۲۱۳۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


کد خبر: ۲۱۳۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


کد خبر: ۲۱۳۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


کد خبر: ۲۱۳۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


کد خبر: ۲۱۳۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


کد خبر: ۲۱۳۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


کد خبر: ۲۱۳۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


آخرین اخبار