بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دعوت به مجمع
در روز پایانی ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت با نماد "ملت" در روز پایانی ماه جاری برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۳۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در سی و یکمین روز ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با نماد "ابنیه" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۳۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در آخرین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سینا با نماد "وسین" در آخرین روز تیرماه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۳۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در سی و یکمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک پارسیان با نماد "وپارس" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۳۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در سی و یکمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهار رز عالیس چناران با نماد "عالیس" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۳۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در آخرین روز از ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه پارسيان با نماد "پارسيان" در آخرین روز از ماه جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۳۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
در آخرین روز از ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نماد "خساپا" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۳۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
در سی امین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن با نماد "خبهمن" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
در آخرین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتي سپاهان با نماد "فسپا" در آخرین روز تیرماه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
در روز پایانی تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر با نماد "وامیر" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۲۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در آخرین روز ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوش مازندران با نماد "غنوش" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۲۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در بیست و هفتمین روز ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با نماد "کسرا" در بیست و هفتمین روز ماه جاری برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۲۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در بیست و سوم تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زامیاد با نماد "خزامیا" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در بیست و سومین روز از ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت غذایی کورش با نماد "غکورش" روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در بیست و چهارم تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی برنا باطری با نماد "خبرنا" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در هفته پایانی تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لبنیات کالبر با نماد "غالبر" روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در روز بیست و چهارم ماه جاری؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیرین دارو با نماد "دشیری" در روز بیست و چهارم ماه جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در بیست و چهارم تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با نماد "وگستر" در بیست و چهارمین روز تیرماه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در بیست و چهارمین روز تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه با نماد "شاروم" روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۲۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
در هفته پایانی تیرماه؛
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی چدن سازان با نماد "چدن" روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۸۲۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳